Sulge

Uus pensioni II samba fondide loosimise kord

03.06.19, AS Pensionikeskus

Alates 3. juunist 2019 kehtib uus kohustusliku pensionifondi ehk pensioni II samba loosimise kord. Loosimist korraldab pensioniregistri pidaja.

Fond loositakse II samba kohustatud liitujatele (sündinud 1983. aastal ja hiljem), kes on jätnud pensionifondi valiku ise tegemata ning kelle töötasult arvestatakse kohustusliku kogumispensioni makseid. Isiku sissemaksed suunatakse sel juhul juhusliku valikuga määratud pensionifondi.

Uue loosimise korra järgi tehakse loositavate fondide valik kolme kõige madalama jooksva tasu määraga agressiivse pensionifondi hulgast. Agressiivseteks fondideks nimetatakse neid, mille investeeringute osakaal aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse on vähemalt 75%.

Loositavate pensionifondide hulka ei arvata mitut sama fondivalitseja pensionifondi. Kui loositavate fondide nimekirja koostamisel selgub, et kahe fondi tasumäär on võrdne ja kuulub kolme madalama hulka, lisatakse loositavate fondide nimekirja mõlemad fondid ning erandkorras on siis nimekirjas rohkem kui kolm fondi.

Kohustuslike pensionifondide jooksva tasu määrade ülevaade on avaldatud www.pensionikeskus.ee kodulehel.

Alates 3. juunist 2019 kuuluvad loositavate fondide nimekirja järgmised pensionifondid:

  • LHV Pensionifond Indeks,
  • SEB Energiline Pensionifond Indeks ja
  • Tuleva Maailma Aktsiad Pensionifond.

Edaspidi uuendatakse loositavate fondide nimekirja üks kord aastas 3. märtsil või sellele järgneval tööpäeval.

Vahepealsel perioodil muudetakse nimekirja ainult juhul, kui vähemalt ühel loositavate fondide nimekirjas oleval fondil muutub investeerimisstrateegia või nimekirjas oleva fondi sissemaksed või väljamaksed peatatakse.

AS Pensionikeskus