Sulge

Jooksvate tasude võrdlus

Pensionifondide jooksvad tasud sisaldavad valitsemistasu, fondide arvel tehingute tegemisega vahetult seotud ülekandekulusid ja teenustasusid, investeeringute jooksvaid tasusid ning muid fondide tingimustes või prospektis nimetatud valitsemisega seotud tasusid ja kulusid. Tasusid kasutatakse näiteks pensionifondide tegevuskulude katmiseks ning need tasud vähendavad investeeringu võimalikku kasvu.

Täpsemat teavet tasude kohta on võimalik saada pensionifondide prospektidest ja otse fondivalitsejatelt.

Jooksvad tasud põhinevad eelmise aasta kulude põhjal tehtud arvutustel, nende suurus võib aastate lõikes erineda.

Kohustuslike kogumispensioni fondide jooksvad tasud
Konservatiivne Jooksvad tasud 2017. a Jooksvad tasud 2018. a
LHV Varahaldus, LHV Pensionifond XS 0,65 % 0,6 %
Luminor Pensions Estonia, Luminor C Pensionifond 0,78 % 0,75 %
SEB Varahaldus, SEB Konservatiivne Pensionifond 0,57 % 0,57 %
Swedbank Investeerimisfondid, Swedbank Pensionifond K1 0,39 % 0,35 %
Tuleva Fondid, Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond* 0,5 % 0,5 %
Tasakaalustatud Jooksvad tasud 2017. a Jooksvad tasud 2018. a
LHV Varahaldus, LHV Pensionifond M 1,08 % 1,2 %
LHV Varahaldus, LHV Pensionifond S 0,82 % 0,7 %
Luminor Pensions Estonia, Luminor B Pensionifond 1,38 % 1,33 %
SEB Varahaldus, SEB Optimaalne Pensionifond 1,11 % 1,07 %
Swedbank Investeerimisfondid, Swedbank Pensionifond K2 1,04 % 0,92 %
Progressiivne Jooksvad tasud 2017. a Jooksvad tasud 2018. a
LHV Varahaldus, LHV Pensionifond L 1,34 % 1,58 %
Luminor Pensions Estonia, Luminor A Pensionifond 1,48 % 1,4 %
SEB Varahaldus, SEB Progressiivne Pensionifond 1,33 % 1,27 %
Swedbank Investeerimisfondid, Swedbank Pensionifond K3 1,1 % 0,97 %
Agressiivne Jooksvad tasud 2017. a Jooksvad tasud 2018. a
LHV Varahaldus, LHV Pensionifond Eesti 1,34 % 1,61 %
LHV Varahaldus, LHV Pensionifond Indeks* 0,86 % 0,69 %
LHV Varahaldus, LHV Pensionifond XL 1,35 % 1,62 %
Luminor Pensions Estonia, Luminor A Pluss Pensionifond 1,57 % 1,5 %
SEB Varahaldus, SEB Energiline Pensionifond 1,41 % 1,3 %
SEB Varahaldus, SEB Energiline Pensionifond Indeks* 0,49 % 0,43 %
Swedbank Investeerimisfondid, Swedbank Pensionifond K4 1,13 % 0,99 %
Swedbank Investeerimisfondid, Swedbank Pensionifond K90-99* 0,89 % 0,72 %
Tuleva Fondid, Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond* 0,47 % 0,47 %

* Passiivselt juhitavad fondid:

  • LHV Pensionifond Indeks
  • SEB Energiline Pensionifond Indeks
  • Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia)
  • Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond
  • Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond