Eesti
Uudised
Filtreeri
Juurdepääs Pensioniregistrisse on ajutiselt suletud 12. juunil kell 20:00-24:00
Info kogumispensioni II sambaga liitunud inimestele
Enda ja lähedaste tulevikule rõhuvad meeldetuletused suurendavad sissemakseid pensionisambasse
Värsked andmed paljastavad pensionite tegeliku suuruse
Veebikonverents „Pensionipäev“ 12. märtsil
Niigi madal pensioni asendusmäär võib Eestis aastatega veelgi langeda
OECD: Eesti töötajaid ootab üks madalamaid pensioni asendusmäärasid EL-is

Enda ja lähedaste tulevikule rõhuvad meeldetuletused suurendavad sissemakseid pensionisambasse

25.04.24 Tartu Ülikool psühholoogia instituut

Eestis ei ole jõudnud pensioniks säästmine tasemeni, et kindlustada tulevikus inimeste rahaline heaolu. OECD andmetel tagavad meie pensionisäästud keskmiselt vaid 34% pensionieelsest sissetulekust. Selle näitajaga oleme Euroopa Liidus eelviimased.

Parema elu tagamiseks tulevikus peaksid II ja III sambaga liitunute arv ja sissemaksed kasvama. III sambas kogumiseks on riik loonud maksusoodustuse, kuid enamasti kasutatakse seda vaid vähesel määral.  

Varasematest uuringutest on teada, et inimestele on abiks hästi ajastatud meeldetuletused, eriti, kui selle teema peale igapäevaselt ei mõelda. Üheks lihtsaks võimaluseks inimeste tähelepanu püüda on e-kirjad. Nii saidki III sambaga liitunud inimesed eelmise aasta detsembris riigilt sõbraliku meeldetuletuse neile mõeldud soodustuse kasutamise võimalusest ja tingimustest.  

Uurisime koostöös rahandusministeeriumi ja Pensionikeskusega, kui hästi toimib e-kirja teel maksusoodustuse meelde tuletamine ning millised sõnumid inimesi enim kõnetavad. Selleks jaotasime 21-53-aastased III samba omanikud juhuslikult rühmadesse, kellele saatsime 21. detsembril 9 erineva sõnastusega e-kirja. Võrdlesime erinevate rühmade aktiivsust III samba maksete tegemisel järgnenud nädala jooksul kuni maksetähtajani 27. detsembril.

Kas kirjadest oli kasu? Milline sõnastus toimis kõige paremini? Tutvu tulemustega siin!


Uuringu kooskõlastas Tartu Ülikooli eetikakomitee. Tartu Ülikooli teadlastele edastati pseudonümiseeritud andmed, mis ei võimalda tuvastada kellegi isikut. Uuringust ilmub kokkuvõte avaliku sektori innovatsioonitiimi lehel ja ingliskeelne teadusartikkel.