Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
11.11.2018 11.02.2019
SEB Energiline Pensionifond 30 674 31 772 +3,58%

Valige periood:

   

Valige fond: