Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
14.12.2018 14.03.2019
Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) 143 220 142 556 -0,46%

Valige periood:

   

Valige fond: