Eesti
II sammas

SEB pensionifond 60+

Lühinimi

SEK25

Strateegia

Tasakaalustatud

Registreerimise kuupäev

10.09.2008

ISIN

EE3600098612

SEB pensionifondi 60+ varast võib aktsiariskiga instrumentidesse paigutada kokku kuni 75% . Ülejäänu investeeritakse muudesse fondidele lubatud varaklassidesse ja finantsinstrumentidesse. Investeeringute tegemisel, sh aktsiariskiga instrumentidesse investeerimisel veendub fondivalitseja, et fondi investeeringute portfelli riskitase vastab fondi keskmisele riskiprofiilile. Fondi eesmärk on pensionivarade väärtuse kasvatamine.
See tähendab, et pensionifondi paigutatud raha pikaajaline tootlus peaks ületama inflatsioonimäära.

** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega. Olulisemate muudatuste hulgas on fondi riskitaseme tõstmine ning aktsiainstrumentide osakaalu piirmäära suurendamine. Kõrgema aktsiaosakaaluga ja riskitasemega käib kaasas ka kõrgem ootus pikaajalisele tootlusele. Täieliku ülevaate muudatustest leiate AS-i SEB Varahaldus koostatud muudatuste põhjenduse dokumendist, mis on avaldatud SEB Panga kodulehel seb.ee/fondikursid.

Fonditasud

Väljalasketasu

Tagasivõtmistasu

Valitsemistasu

Jooksvad tasud, 2023

0%

0%

0,7038%

1,03%

Aruanded

Aasta

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Juhid

Endriko Võrklaev

Endriko Võrklaev (1975) – Chartered Financial Analyst®. Varem töötanud ICI Trust AS-is väärtpaberispetsialistina ja Audentese Ülikoolis lektorina. Lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ärirahanduse ja investeeringute erialal ning omandanud magistrikraadi Estonian Business School’is.

Vladislavas Zaborovskis

Vladislavas Zaborovskis (1977) – Chartered Financial Analyst®. Varem töötanud fondijuhina Leedu varahaldusettevõtjas SEB Investiciju Valdymas. Magistrikraad Vilniuse Ülikoolist panganduse erialal.

Kontaktid

E-post: fondid@seb.ee, pension@seb.ee

Telefon: +372 665 5100

Faks: +372 665 7122

Kodulehekülg: www.seb.ee

Aadress: Tornimäe 2, 15010 Tallinn