Eesti
II sammas

SEB pensionifond indeks

Lühinimi

SIK75

Strateegia

Agressiivne

Registreerimise kuupäev

28.11.2016

ISIN

EE3600109427

Fond investeerib kuni 100% oma varadest aktsiatesse, rakendades passiivset investeerimisstrateegiat ja järgides väärtpaberiturgusid. Aktsiatesse investeerimisega kaasnevad suured riskid, mis võivad põhjustada vara väärtuse suuri kõikumisi. Fondi eesmärk on ülemaailmsetele aktsiaturgudele võimalikult lähedase tootluse saavutamine.
See tähendab, et pensionifondi investeeritud raha väärtus sõltub otseselt aktsiaturgude tulemustest.

Fonditasud

Väljalasketasu

Tagasivõtmistasu

Valitsemistasu

Jooksvad tasud, 2023

0%

0%

0,25%

0,33%

Aruanded

Aasta

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Kontaktid

E-post: fondid@seb.ee, pension@seb.ee

Telefon: +372 665 5100

Faks: +372 665 7122

Kodulehekülg: www.seb.ee

Aadress: Tornimäe 2, 15010 Tallinn