Eesti
II sammas

Swedbank Pensionifond K1990-1999 indeks

Lühinimi

SWK99

Strateegia

Agressiivne

Registreerimise kuupäev

08.12.2016

ISIN

EE3600109393

Swedbank Pensionifond K1990-1999 indeks on moodustatud nn passiivse investeerimispoliitikaga elutsüklifondina (generatsioonifondina), mis tähendab, et fondivalitseja investeerib fondi vara finantsinstrumentidesse, mis järgivad globaalseid peamiselt arenenud riikide ettevõtete turukapitalisatsioonil põhinevaid aktsiaindekseid ja euros nomineeritud peamiselt investeerimisjärgu reitinguga finantsinstrumentidest koosnevaid võlakirjaindekseid ning fondivalitseja vähendab aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu fondi varas aja jooksul fondi sihtinvestori pensioniea lähenedes. Fond on moodustatud tähtajaliselt, s.t fondi tähtaja saabudes (aastal 2066) fondi tegevus lõpetatakse.

Fonditasud

Väljalasketasu

Tagasivõtmistasu

Valitsemistasu

Jooksvad tasud, 2020

0%

0%

0,29%

0,33%

Juhid

Katrin Rahe

Katrin Rahe töötab Swedbank Investeerimisfondid AS-is alates 2010. aastast Katrin Rahe on Swedbank pensionifondide fondijuht. Töökogemust finantssektoris kokku 14 aastat. Varem on töötanud Eesti Panga finantsturgude osakonnas riskihaldurina (al. 1996) ning seejärel portfellihaldurina (al. 1998), vastutades välisvaluutareservide osaks oleva võlakirja- ja rahaturuportfellide igapäevase aktiivse investeerimise eest. Seejärel töötas al. 2009. aastast Nordea Bank Plc Eesti filiaalis privaatpanganduse üksuses portfellihaldurina, tegutsedes nii aktsia- kui võlakirjaturgudel. Ta lõpetas 1996. a. cum laude Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ja kaitses TTÜ-s 1997.-l aastal tehnikamagistri kraadi majandusliku andmetöötluse erialal. 2000-2002 osales CFA eksamiprogrammis, CFA Institute'i liige.

Kontaktid

E-post: funds@swedbank.ee

Telefon: +372 613 1606

Faks: +372 613 1636

Kodulehekülg: www.swedbank.ee

Aadress: Liivalaia 8, 15040 Tallinn