Eesti
II sammas

Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele

Lühinimi

SWK99

Strateegia

Agressiivne

Registreerimise kuupäev

08.12.2016

ISIN

EE3600109393

Swedbanki pensionifond indeks 1990–99 sündinutele on nn passiivse investeerimispoliitikaga elutsüklifond, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse globaalsete arenenud riikide aktsiaturgude indekseid ja euros nomineeritud peamiselt investeerimisjärgu reitinguga finantsinstrumentidest koosnevaid võlakirjaindekseid järgivatesse instrumentidesse ning, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule. Fondi vara investeerimisel võetakse arvesse ESG (environmental, social, governance) faktoreid või muid vastutustundliku ja jätkusuutliku investeerimise erinevate valdkondade (keskkond, kliima, töötingimused, ettevõtte juhtimine jms) põhimõtteid. Fond sobib investorile, kes on sündinud aastatel 1990-1999. Fond on moodustatud tähtajalisena, mis tähendab, et Fondi lõpptähtaja saabumisel (sihtinvestorite pensioniea saabumisel) lõpetab Fond tegevuse. Fond lõpetab tegevuse ühinemise teel: Fondivalitseja ühendab Fondi oma valitsetava konservatiivse pensionifondiga (Swedbanki pensionifondiga Konservatiivne

Fonditasud

Väljalasketasu

Tagasivõtmistasu

Valitsemistasu

Jooksvad tasud, 2021

0%

0%

0,29%

0,31%

Juhid

Katrin Rahe

Katrin Rahe töötab Swedbank Investeerimisfondid AS-is alates 2010. aastast Katrin Rahe on Swedbank pensionifondide fondijuht. Töökogemust finantssektoris kokku 14 aastat. Varem on töötanud Eesti Panga finantsturgude osakonnas riskihaldurina (al. 1996) ning seejärel portfellihaldurina (al. 1998), vastutades välisvaluutareservide osaks oleva võlakirja- ja rahaturuportfellide igapäevase aktiivse investeerimise eest. Seejärel töötas al. 2009. aastast Nordea Bank Plc Eesti filiaalis privaatpanganduse üksuses portfellihaldurina, tegutsedes nii aktsia- kui võlakirjaturgudel. Ta lõpetas 1996. a. cum laude Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ja kaitses TTÜ-s 1997.-l aastal tehnikamagistri kraadi majandusliku andmetöötluse erialal. 2000-2002 osales CFA eksamiprogrammis, CFA Institute'i liige.

Kontaktid

E-post: funds@swedbank.ee

Telefon: +372 613 1606

Faks: +372 613 1636

Kodulehekülg: www.swedbank.ee

Aadress: Liivalaia 8, 15040 Tallinn