Eesti
Uudised
Filtreeri
Investeerimisfondide vara väärtuse määramise uus kord jõustub 1. mail
Ühispanga Varahaldus sai teise samba fondivalitseja loa
Riikliku pensioni vs kogumispensioni riskid
Hansa Aktivate Juhtimine sai pensionifondi valitsemiseks loa
Pressibriifing: kogumispensioni süsteemi rakendumise hetkeseisust
Sampo sai pensionifondi valitsemise tegevusloa
Finantsinspektsioon loodab pensionifondid registreerida enne mai lõppu

Ühispanga Varahaldus sai teise samba fondivalitseja loa

11.04.02 Baltic News Service

Finantsinspektsiooni juhatus otsustas kolmapäeval väljastada kohustusliku pensionifondi valitsemise tegevusloa Ühispanga Varahalduse AS-ile, kes on seega viies tegevusloa saanud fondivalitseja.

Kohustusliku pensionifondivalitseja tegevusloa omanik peab registreerima inspektsioonis ka kohustusliku pensionifondi, enne kohustusliku pensionifondi registreerimist on tegevusloa omanikul keelatud igasuguste otseste või kaudsete pakkumiste tegemine kohustusliku pensionifondiga liitumiseks või osakute omandamiseks.

Kolmapäevase seisuga on finantsinspektsioon väljastanud kohustusliku pensionifondi valitsemise tegevusloa viiele fondivalitsejale: Seesam Varahaldusele, LHV Varahaldusele, Sampo Varahaldusele, Hansa Aktivate Juhtimisele ja Ühispanga Varahaldusele.

Tegevusluba pole ainsana turule tulijatest saanud veel ühiselt pensionireformi teises sambas osalevad ERGO ja Trigon.

Turuosaliste hinnangul registreerib finantsinspektsioon kohustuslikud pensionifondid ilmselt üheaegselt võimaldamaks kõigile osalistele võrdset stardipositsiooni, valikuavaldusi teise sambaga liitumiseks saavad inimesed ilmselt esitama hakata mais.