Eesti
Filtreeri
Juurdepääs Pensioniregistrisse on ajutiselt suletud 12. juunil kell 20:00-24:00
Info kogumispensioni II sambaga liitunud inimestele
Enda ja lähedaste tulevikule rõhuvad meeldetuletused suurendavad sissemakseid pensionisambasse
Värsked andmed paljastavad pensionite tegeliku suuruse
Veebikonverents „Pensionipäev“ 12. märtsil
Niigi madal pensioni asendusmäär võib Eestis aastatega veelgi langeda
OECD: Eesti töötajaid ootab üks madalamaid pensioni asendusmäärasid EL-is

Ühispanga Varahaldus sai teise samba fondivalitseja loa

11.04.02 Baltic News Service

Finantsinspektsiooni juhatus otsustas kolmapäeval väljastada kohustusliku pensionifondi valitsemise tegevusloa Ühispanga Varahalduse AS-ile, kes on seega viies tegevusloa saanud fondivalitseja.

Kohustusliku pensionifondivalitseja tegevusloa omanik peab registreerima inspektsioonis ka kohustusliku pensionifondi, enne kohustusliku pensionifondi registreerimist on tegevusloa omanikul keelatud igasuguste otseste või kaudsete pakkumiste tegemine kohustusliku pensionifondiga liitumiseks või osakute omandamiseks.

Kolmapäevase seisuga on finantsinspektsioon väljastanud kohustusliku pensionifondi valitsemise tegevusloa viiele fondivalitsejale: Seesam Varahaldusele, LHV Varahaldusele, Sampo Varahaldusele, Hansa Aktivate Juhtimisele ja Ühispanga Varahaldusele.

Tegevusluba pole ainsana turule tulijatest saanud veel ühiselt pensionireformi teises sambas osalevad ERGO ja Trigon.

Turuosaliste hinnangul registreerib finantsinspektsioon kohustuslikud pensionifondid ilmselt üheaegselt võimaldamaks kõigile osalistele võrdset stardipositsiooni, valikuavaldusi teise sambaga liitumiseks saavad inimesed ilmselt esitama hakata mais.