Eesti
Uudised
Filtreeri
Info kogumispensioni II sambaga liitunud inimestele
Enda ja lähedaste tulevikule rõhuvad meeldetuletused suurendavad sissemakseid pensionisambasse
Värsked andmed paljastavad pensionite tegeliku suuruse
Veebikonverents „Pensionipäev“ 12. märtsil
Niigi madal pensioni asendusmäär võib Eestis aastatega veelgi langeda
OECD: Eesti töötajaid ootab üks madalamaid pensioni asendusmäärasid EL-is
Huvi II pensionisamba maksete suurendamise vastu on suur

Seesam Varahaldus sai Kogumispensioni fondivalitseja tegevusloa

25.03.02

Finantsinspektsiooni juhatus otsustas tänasel koosolekul väljastada kogumispensioni fondivalitseja tegevusloa Seesam Varahalduse AS-ile.

“Fondi tegevuse alustamiseks peab fondivalitseja omandama tegevusloa ning fond saama registreeritud Finantsinspektsiooni poolt”, ütles inspektsiooni juhatuse liige Kristjan-Erik Suurväli.  “Kogumispensioni fondivalitseja tegevusluba on eelduseks, et oleks võimalik registreerida Finantsinspektsioonis ka kogumispensioni pensionifondi”, lisas ta.

Enne tegevusloa olemasolu ja fondide registreerimist on keelatud igasuguste otseste ja kaudsete pakkumiste tegemine kohustusliku pensionifondiga liitumiseks või osakute omandamiseks.  Samuti ei tohi fondi kohta avaldatav teave anda mingit näilist tagatist fondi tulu või väljamaksete kohta ega ka fondi tootlikuse kohta.

“Tulenevalt vajadusest järgida kõiki seaduses sätestatud nõudeid kohustusliku pensionifondi valitseja tegevusloa väljastamisel, ei pea Finantsinspektsioon võimalikuks kõigi tegevusloa taotluste rahuldamist ja pensionifondide registreerimist kogumispensionide seaduses sätestatud valikuavalduse esitamise algustähtajaks ehk 1. aprilliks”, ütles inspektsiooni juhatuse esimees Andres Trink. 

Tema sõnul teeb Finantsinspektsioon kõik endast oleneva selleks, et seaduses sätestatud valikuavalduse esitamise perioodil saaks registreeritud piisav hulk pensionifonde, mille vahel oleks investoritel võimalik teha kaalutletud valik.  “Inspektsioon on teadlik valikuavalduse esitamise lõpptähtajast 31. maist ning arvestab vajadusega tagada investoritele piisavalt pikk ajaperiood fonditingimustega tutvumiseks ja valikuavalduse esitamiseks”, lisas Trink.

Arvestades pensionireformi pikaajalisust ja olulisust Eesti finantssüsteemile, näeb Finantsinspektsioon tegevuslubade menetlemisel enda ülesandena tulevaste pensionifondi valitsejate usaldusväärsuse kindlustamist.

Finantsinspektsioon soovitab tulevastel investoritel teha oma fondivaliku otsused kaalutletult, vaagides põhjalikult erinevate kohustuslike pensionifondide eeliseid ning kontrollides fondivalitseja tegevusloa olemasolu ja fonditingimuste registreeritust.  Samuti soovitame investoritel jälgida Finantsinspektsiooni teateid kohustusliku pensionifondi valitseja tegevuslubade andmise ja kohustuslike pensionifondide registreerimise kohta.