Eesti
Uudised
Filtreeri
Info kogumispensioni II sambaga liitunud inimestele
Enda ja lähedaste tulevikule rõhuvad meeldetuletused suurendavad sissemakseid pensionisambasse
Värsked andmed paljastavad pensionite tegeliku suuruse
Veebikonverents „Pensionipäev“ 12. märtsil
Niigi madal pensioni asendusmäär võib Eestis aastatega veelgi langeda
OECD: Eesti töötajaid ootab üks madalamaid pensioni asendusmäärasid EL-is
Huvi II pensionisamba maksete suurendamise vastu on suur

Riik toetab kogumispensioniga liitumist

22.03.02 Rahandusministeerium

Pressiteade nr 38, 22.03.2002

Rahandusministeerium ja Eesti Väärtpaberikeskus (EVK) allkirjastasid eile, 21. märtsil lepingu, mille kohaselt ministeerium eraldab valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist EVK-le tagastamatu toetusena 3 miljonit krooni.

Selle summa ulatuses kohustub EVK mitte võtma teenustasu esimese 150.000 kogumispensioniga liituja valikuavalduse edastamise eest. Summa kulub Eesti väärtpaberite keskregistri pensionikontosid käsitlevate registriandmete töötlemiseks kasutusele võetava infosüsteemi väljatöötamiseks, juurutamiseks ja arendamiseks.

Käesoleva aasta 19. märtsil kiitis Rahandusministeerium heaks EVK hinnakirja pensionikontosid puudutavate registriandmete töötlemise osas, mille EVK nõukogu eile, 21. märtsil vastu võttis. Hinnakiri on kättesaadav EVK kodulehel (http://www.depo.ee/oigusakt/).

Kogumispensioni valikuavaldusi saab esitada alates 1. aprillist pensionikeskuses või kontohaldurite ehk pankade kontorites ja internetipankades.

Lisainformatsioon:
Kristel Johanson
Rahandusministeerium
Finantsteenuste osakond
Finantsturgude talituse peaspetsialist
tel. (0) 611 3211
mailto:kristel.johanson@fin.ee

Karmo Velling
Rahandusministeerium
Avalike suhete osakond
tel: (0) 611 3035
fax: (0) 696 6810
mailto:karmo.velling@fin.ee