Eesti
Uudised
Filtreeri
Juurdepääs Pensioniregistrisse on ajutiselt suletud 12. juunil kell 20:00-24:00
Info kogumispensioni II sambaga liitunud inimestele
Enda ja lähedaste tulevikule rõhuvad meeldetuletused suurendavad sissemakseid pensionisambasse
Värsked andmed paljastavad pensionite tegeliku suuruse
Veebikonverents „Pensionipäev“ 12. märtsil
Niigi madal pensioni asendusmäär võib Eestis aastatega veelgi langeda
OECD: Eesti töötajaid ootab üks madalamaid pensioni asendusmäärasid EL-is

10 põhjust, miks võtta II sambast lahkumise avaldus tagasi

21.07.21 Rahandusministeerium

Raha kogumine II sambas on sellest aastast vabatahtlik. Enamik II sambaga liitunuist jätkab pensioni kogumist, kuid osa on ka sambast lahkumise valinud. Avaldust kogumise lõpetamiseks ja raha väljavõtmiseks saab iseenesest esitada kogu aeg, aga väljamaksed tehakse alati kas jaanuaris, mais või septembris. Nii tehaksegi esimesed väljamaksed II sambast lahkujatele nüüd septembris. Kui oled sellise avalduse teinud, siis kuni juuli lõpuni saad oma avalduse vajadusel veel ka tagasi võtta. Miks kaaluda avalduse tagasivõtmist?

1. Tegid otsuse pisut kiirelt, kuid otseselt sul oma II sambasse kogutud raha hetkel vaja polegi.
Raha väljavõtmise otsusega pole tegelikult kiiret. Võid oma avalduse praegu tagasi võtta, pensioni kogumist jätkata ja hiljem, kui tõesti tekib vajadus lisaraha järele, saad selle lihtsalt uuesti esitada. Kui avaldus jääb sisse, saad II sambast väljamakse, kuid jääd järgmiseks 10 aastaks II sambast välja.

2. Soovisid mingi konkreetse suurema kulutuse teha.
II sambast saab raha välja võtta küll mistahes põhjusel, aga tasub arvestada, et järgmised 10 aastat selles pensionisambas raha siis koguda ei saa. Seepärast tasub läbi mõelda, kas kulutus, mida soovisid teha, on seda väärt, kas see suurendab sinu tulevasi tulusid. Või oleks mõistlikum oma ostu pisut edasi lükata, et selleks raha säästa ja ei peaks oma pensionist loobuma?

3. Plaanisid II sambasse kogutud raha arvelt oma eluasemelaenu jääki vähendada.
See võib olla vajalik ja mõistlik samm. Tõenäoliselt on aga sinu laenuintress tegelikult madalam, kui tootlus, mida II sambas teeniksid. Kulutades II samba raha muuks, kui oma tulevaseks sissetulekuks, tasub arvestada, et pension pole siis väiksem mitte ainult varem välja võetud II samba võrra, vaid selle aja eest, mil oled II sambas raha kogunud, on mõnevõrra väiksemad ka sinu I samba õigused. Seda, kuidas erinevad sambad sinu pensioni suurust mõjutavad, arvuta Sotsiaalkindlustusameti kalkulaatori abil pensioniplaan.ee lehel või kasuta teisi internetis pakutavaid pensionikalkulaatoreid.

4. Võttes raha välja, kaotad kohe 20 protsenti oma säästudest.
Kui sul pole veel õigust jääda II sambast pensionile, aga otsustad oma raha välja võtta, tuleb sellelt maksta tulumaks 20 protsenti, kuna II samba raha on olnud tulumaksuvaba. Kui võtaksid raha kasutusse II samba pensionieas, on tulumaks 10 protsenti ning eluaegne või pikk tähtajaline pension üldse maksuvabad.

5. Otsustasid raha välja võtta, et seda ise investeerima hakata.
See on kahtlemata üks võimalus, vaata siiski ka punkte 2 ja 4. Lisaks tasub teada, et alates septembrist saaksid oma pensioniraha ise investeerida ka II samba sees – pensioni investeerimiskontol. Pensioni investeerimiskontole saab suunata nii uued sissemaksed kui kanda sinna juba kogutud raha. Seejuures pole vaja vahepeal tulumaksu ära maksta ja kogumist II sambas katkestada. Kui leiad, et ise investeerimine sulle siiski ei sobi, saad alati liigutada oma raha tagasi II samba fondidesse.

6. Esitasid avalduse ära, aga oled lähiaastatel II samba pensioniealiseks ehk 60-aastaseks saamas.
Sul ei ole praegu veel õigust II sambast pensionile jääda, kuid sambast lahkumisel raha väljavõtmiseks vanuselisi piiranguid ei ole. Kui II samba raha ei ole sulle praegu kohe tegelikult hädavajalik, siis tasuks kaaluda raha väljavõtmisest praegu loobumist ja mõne aasta ootamist, et pensioniealisena oma raha tulumaksu mõttes juba oluliselt soodsamana välja võtta. Vt ka punkti 4. Raha pole mõtet välja võtta ka igaks juhuks, et äkki minuga juhtub midagi ja siis läheb see raha kaduma. Selle pärast pole vaja muretseda, kuna II samba vara on pärandatav.

7. Sa ei taha II sambas enam raha koguda, kuid ei plaani tegelikult ka seni kogutut praegu ära kulutada.
Sellisel juhul ei pea sa tingimata oma raha II sambast praegu välja võtma ja saaksid kasutada hoopis makse tasumisest vabastamise ehk maksete peatamise võimalust. Kogumisega saad siis küll samuti alles 10 aasta möödumisel uuesti alustada. Kuid seni, kui sa ei ole raha välja võtnud, ei tule sellelt 20 protsenti tulumaksu tasuda ja raha kogub sinu pensionikontol jätkuvalt tootlust. Kui sul tekib hiljem siiski vajadus raha välja võtta, saad seda igal ajal teha.

8. Otsustasid sambast lahkuda, sest sa pole rahul oma pensionifondi tootlusega.
Investeerimine pensionisammaste väliselt on kindlasti ka hea valik, aga tasub igaks juhuks esmalt üle vaadata, millises pensionifondis sa seni oma raha kogunud oled. II samba pensionifonde on erineva investeerimisstrateegia ja erinevate tasudega. Samuti on erinevad pensionifondide tootlused. II sambas kogumise eelisteks on 4 protsendi sotsiaalmaksu raha kasutamise võimalus sinu isikliku pensionina ja sind pensionieas ootavad maksusoodustused. Vt ka punkti 4.

9. Oled kindlalt otsustanud II sambast lahkuda, kuid juhtub, et turud pöörduvad enne langusesse ja sinu pensionifondi osaku väärtus väheneb.
Kuigi soov lahkuda võib sellisel hetkel just kasvada, ei ole turu selles faasis mõistlik oma raha välja võtta. Pigem tasub edasi investeerida ja oodata, et turud uuesti tõusule pöörduvad.

10. II sambast lahkumisel on pikaajaline mõju sinu pensioniea sissetulekutele.
Pension on paljude jaoks midagi väga kauget ja selle peale nooremana eriti ei mõelda. Riigi poolt on kõikidele inimestele tagatud vanaduspension ehk I samba pension, mis on mõeldud baasvajaduste katmiseks. I sammas on muutunud solidaarsemaks ja nii mõjutab sinu palk sinu I samba pensioni suurust vähem. See tähendab, et 4% jäämisel I sambasse tõuseb sinu I samba pension vähem võrreldes sellega, mis sa saaksid II sambast. Ehk kui tahad ka pensionipõlves omale midagi täiendavalt lubada, tuleb hoolega läbi mõelda, milliseid võimalused ja täiendavad sissetulekud sul selleks ajaks olemas on, olgu selleks siis II või III sammas, erinevad finantsinstrumendid jne. Kogudes II sambas soovituslikud 40 aastat, aitab see teenida pensionilisa I samba pensionile. Seejuures, mida suurem on sissetulek, seda suurem ka II samba mõju pensionile neist kahest sambast kokku. Seega tasub hoolega läbi mõelda, kas raha praegu välja võtmine on parim valik sinu pensionipõlveks.

Mõtle enda vajadustele ja võimalustele, oma sissetulekule nüüd ja tulevikus ning valikute mõjule oma tulevikule. Kui esitasid raha väljavõtmise avalduse märtsi lõpuks, saad veel juuli lõpuni soovi korral oma avalduse tagasi võtta. Selleks tuleb esitada raha väljavõtmise avalduse tühistamise avaldus. Avaldust saab esitada veebilehel Pensionikeskus.ee, logises sisse minu pensionikontosse, või kontohaldurpankades.

Mõtle läbi ja loe lisa aadressilt pensionikeskus.ee!

Kertu Fedotov,
Rahandusministeerium
kindlustuspoliitika osakonna nõunik