Eesti
II sammas

Kuidas raha jõuab pensionikontole?

Tööandja kannab töötaja brutopalgast kinni peetud 2% (alates 2025. aastast 2%, 4% või 6%) Maksu- ja Tolliametile ning täidab ka maksudeklaratsiooni.

Kogumispensioni summa ning maksudeklaratsioon peab olema tööandja poolt Maksu- ja Tolliametile saadetud maksude arvestamise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks (vastavalt Maksukorralduse seadusele).

Maksu- ja Tolliamet kontrollib tööandja poolt esitatud deklaratsiooni ning arvestab 2%-le juurde brutopalga 4%-le vastava osa sotsiaalmaksust.

Maksu- ja Tolliametil on maksete ja deklaratsioonide kontrollimiseks aega 15 tööpäeva. Summad kantakse üle Pensionikeskusele.

Pensionikeskus arvestab laekunud summa eest vastava arvu pensionikonto omaniku poolt valitud pensionifondi osakuid ning kannab raha edasi pensionifondile.

Näide: jaanuaris saadud palga eest peab tööandja kinni peetud maksud kandma Maksu- ja Tolliametile hiljemalt 10. veebruariks. Kui tööandja edastas maksud ja deklaratsioonid korrektselt, lastakse osakud välja hiljemalt 4. märtsil.