Sulge

Vanemapension

Vanemapensioni arvestamine

1. jaanuaril 2013 ja hiljem sündinud lapse kasvatamise eest on vanemal õigus saada riigieelarvest täiendavaid sissemakseid kohustuslikku kogumispensioni (II pensionisambasse).
Makse suurus on 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kalendrikuu tulust (arvutatakse Sotsiaalkindlustusameti poolt 1. maiks eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksu andmete alusel). 2019. aastal lisandub Pensionikontole 44,26 eurot.

II pensionisamba sissemakseid teeb Sotsiaalkindlustusamet isikule, kes on kogumispensioniga liitunud ja kohustatud tasuma kohustusliku kogumispensioni makset ja kes kasvatab kuni kolmeaastast last.
Last kasvatavaks isikuks, kel on õigus vanemapensioni saada, on lapse vanem, vanema abikaasa, eestkostja või hooldaja, kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping. Õigus täiendavatele sissemaksetele tekib alates lapse sünnist ning kehtib kuni kolmeaastaseks saamiseni sõltumata sellest, kas vanem on läinud tööle tagasi või mitte.

Sissemakseid tehakse igas kuus eelmise kalendrikuu eest. Kui sama lapse suhtes on õigus taotleda täiendavate sissemaksete tegemist mitmel isikul, lepitakse kokku, kes täiendavate sissemaksete õigust kasutab. Kokkulepet väljendab kirjalik nõusolek. Isikut, kes sissemakseid saab, võib kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni vahetada. Selleks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile uus avaldus ning kokkulepe.

NB! Kui vanem naaseb ajavahemikus 2014–2017 tööle, jätkuvad tema töötasult ja sotsiaalmaksust tehtavad sissemaksed, millele lisandub lapse kolmeaastaseks saamiseni 4% Eesti keskmiselt palgalt.

Vanemapensioni sissemaksete saamiseks tuleb esitada avaldus elukohajärgsesse pensioniametisse või riigiportaali eesti.ee kaudu. Täiendavaid sissemakseid tehakse alates lapse sünni päevast, kui taotlus on esitatud kuue kuu jooksul. Hilisemal taotlemisel saab sissemakseid teha tagantjärele, kuid mitte rohkem kui taotluse esitamisele eelnenud kuue kalendrikuu eest.
Taotluse vormi saab Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusest või koduleheküljelt.

Loe lisaks: Vanemapension I-s sambas