Eesti
II sammas

Vanemapension – täiendavad sissemaksed II sambasse

Vanemapensioni arvestamine

Alates 1. jaanuarist 2013 on lapse kasvatamise eest sul vanemana õigus saada riigieelarvest täiendavaid sissemakseid kohustuslikku kogumispensioni (II sambasse).

Makse suurus on 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kalendrikuu tulust. See arvutatakse Sotsiaalkindlustusameti poolt 1. maiks eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksu andmete alusel.

2024. aastal on ühe lapse eest pensionikontole laekuv täiendav vanemahüvitise summa 63,11 eurot.

II pensionisamba sissemakseid teeb Sotsiaalkindlustusamet, kui oled kogumispensioniga liitunud ja kohustatud tasuma kohustusliku kogumispensioni makset ja kasvatad kuni kolmeaastast last.

Last kasvatavaks isikuks, kel on õigus vanemapensioni saada, on lapse vanem, vanema abikaasa, eestkostja või hooldaja, kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping. Õigus täiendavatele sissemaksetele tekib alates lapse sünnist ning õigus kehtib kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni sõltumata sellest, kas oled läinud tööle tagasi või mitte.

Täiendavad sissemaksed korraga ühele vanemale

Sissemakseid tehakse igas kuus eelmise kalendrikuu eest. Kui sama lapse suhtes on õigus taotleda täiendavate sissemaksete tegemist mitmel isikul, lepitakse kokku, kes täiendavate sissemaksete õigust kasutab. Kokkulepet väljendab kirjalik nõusolek.

Isikut, kes sissemakseid saab, võib kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni vahetada. Selleks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile uus avaldus ning kokkulepe.


Taotlemine

II samba täiendavate sissemaksete saamise soovi saab kinnitada Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses.

Kui laps on rahvastikuregistris registreeritud, jõuab see info järgmisel päeval automaatselt Sotsiaalkindlustusametisse. Seejärel saadab Sotsiaalkindlustusamet iseteenindusse mõlemale vanemale hüvitiste pakkumuse.

Täiendavaid sissemakseid tehakse alates lapse sünni päevast, kui taotlus on esitatud kuue kuu jooksul. Hilisemal taotlemisel saab sissemakseid teha tagantjärele, kuid mitte rohkem kui taotluse esitamisele eelnenud kuue kalendrikuu eest.