Eesti
II sammas

Sissemaksete ajutine katkestamine 2020. a

01. juulist 2020. a kuni 31. augustini 2021. a on teise sambasse sotsiaalmaksu arvelt tehtavad 4% sissemaksed peatatud.

Erand on tehtud 1942–1960 aastatel sündinud inimestele, kes on tegelikult juba vanaduspensioni eas, kuid töötavad edasi. Nende puhul jätkub teise samba sissemaksete tegemine tavapärases korras.

Vanemapensioni täiendavate sissemaksete tegemine riigi poolt jätkub samuti tavapärases korras.

Avaldus

2020. aasta oktoobrikuu jooksul sai esitada sissemaksete ajutise katkestamise avaldust, millega peatatakse ka oma palgalt 2% kogumispensioni makse tegemised. Avaldusi sai esitada veebilehe www.pensionikeskus.ee iseteeninduses või pangas.

Avalduse esitamisel peatub 2% makse tasumine 1. detsembrist 2020. aastal kuni 31. augustini 2021. aastal.

Avalduse said esitada ka ajavahemikus 1942-1960 sündinud inimesed, kellel peatub alates 1. detsembrist 2020. aastal nii 2% kui ka 4% sissemaksete tegemine.

Kompenseerimine

Nendele, kes jätkavad oma 2% makseid ajal, mil sotsiaalmaksu arvelt 4% teise sambasse ei maksta, see 4% hiljem kompenseeritakse.

Aastate 2023–2024 jooksul tehakse nendele inimestele teise sambasse riigi poolt täiendavad kanded. Kompenseeritava summa suurus sõltub sellest, kui palju sissemaksete ajutise katkestamise ajal inimene teise sambasse sissemakseid tegi: igaühele makstakse tema teise sambasse kaks korda nii palju, kui ta nimetatud ajavahemikul ise sisse maksis.

Kui teise samba pensionifondide keskmine tootlus on 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 31. detsembrini positiivne, suureneb riigieelarvest iga inimese teise sambasse kantava summa suurus ka keskmise tootluse võrra.

Kompenseerimine ei sõltu sellest, kas konkreetne inimene aastatel 2023 ja 2024 tööl käib ja teise sambasse sissemakseid teeb. Kui ta on sel ajal tööturult eemal, kuid sissemaksete ajutise katkestamise ajal oma palgalt 2% makseid tegi, saab ta vastavalt tehtud sissemaksetele ka kompensatsiooni.

Lisainfot saab Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Ajakava

Kuupäevad Muudatused
01.07.2020-31.08.2021 Kõikide liitunute sotsiaalmaksu arvelt tehtavad 4% sissemaksed peatatakse, v.a erand 1942–1960 sündinud inimestele*.
01.10.2020-31.10.2020 Kohustusliku kogumispensioni sissemaksete ajutise katkestamise avalduse esitamine, kas loobuda oma palgalt 2% sissemakse tegemisest. 2% makse tasumine peatub siis 1.12.2020. a – 31.08.2021. a. Avaldus esitatakse Pensionikeskuses või pangas.
Avaldust said esitada ka 1942-1960 sündinud inimesed.
Alates 01.11.2020 Tööandja kontrollib www.pensionikeskus.ee liitumiskontrollist oma töötajate kogumispensioni sissemaksete ajutist katkestamist või jätkamist.
01.12.2020-31.08.2021 Avaldus esitatud – töötaja palgalt ei tohi kogumispensioni 2% makset arvestada.
Avaldust ei esitatud – töötaja palgalt jätkatakse kogumispensioni 2% makse arvestamist tavapäraselt.
Alates 01.01.2023 Maksete kompenseerimine. Toimuvad riigi poolt 4% täiendavad kanded inimestele, kes jätkasid 2% sissemakseid. Arvestatakse seda, kui palju iga inimene 01.07.2020. a – 31.08.2021. a sissemakseid tegi. Aastatel 1942-1960 sündinud inimestele maksete kompenseerimist ei toimu*.