Eesti
II sammas

Sissemaksete ajutine katkestamine 2020. a

01. juulist 2020. a kuni 31. augustini 2021. a olid 2. sambasse sotsiaalmaksu arvelt tehtavad 4% sissemaksed peatatud.

Erand tehti 1942–1960 aastatel sündinud inimestele, kes olid tegelikult juba vanaduspensioni eas, kuid töötasid edasi. Nende puhul jätkus teise samba sissemaksete tegemine tavapärases korras.

Vanemapensioni täiendavate sissemaksete tegemine riigi poolt jätkus samuti tavapärases korras.

Avaldus

2020. aasta oktoobrikuu jooksul sai esitada sissemaksete ajutise katkestamise avaldust, millega peatati ka oma palgalt 2% kogumispensioni makse tegemised. Avaldusi sai esitada veebilehe www.pensionikeskus.ee iseteeninduses või pangas.

Avalduse esitamisel peatus 2% makse tasumine 1. detsembrist 2020. aastal kuni 31. augustini 2021. aastal.

Avalduse said esitada ka ajavahemikus 1942-1960 sündinud inimesed, kellel peatus alates 1. detsembrist 2020. aastal nii 2% kui ka 4% sissemaksete tegemine.

Kompenseerimine

Nendele, kes jätkasid oma 2% makseid ajal, mil sotsiaalmaksu arvelt 4% teise sambasse ei makstud, see 4% kompenseeriti.

2023 aasta jaanuaris tehti nendele inimestele teise sambasse riigi poolt täiendav kanne. Kompenseeritava summa suurus sõltus sellest, kui palju sissemaksete ajutise katkestamise ajal inimene teise sambasse sissemakseid tegi: igaühele maksti tema teise sambasse kaks korda nii palju, kui ta nimetatud ajavahemikul ise sisse maksis.

Kui teise samba pensionifondide keskmine tootlus oli 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 31. detsembrini positiivne, suurenes riigieelarvest iga inimese teise sambasse kantava summa suurus ka keskmise tootluse võrra.

Kompenseerimine sõltus sellest, kas konkreetne inimene sissemaksete ajutise katkestamise ajal oma palgalt 2% makseid tegi. Kompensatsiooni sai ta vastavalt tehtud sissemaksetele.

Lisainfot saab Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Ajakava

Kuupäevad Muudatused
01.07.2020-31.08.2021 Kõikide liitunute sotsiaalmaksu arvelt tehtavad 4% sissemaksed peatatakse, v.a erand 1942–1960 sündinud inimestele*.
01.10.2020-31.10.2020 Kohustusliku kogumispensioni sissemaksete ajutise katkestamise avalduse esitamine, kas loobuda oma palgalt 2% sissemakse tegemisest. 2% makse tasumine peatub siis 1.12.2020. a – 31.08.2021. a. Avaldus esitatakse Pensionikeskuses või pangas.
Avaldust said esitada ka 1942-1960 sündinud inimesed.
Alates 01.11.2020 Tööandja kontrollib www.pensionikeskus.ee liitumiskontrollist oma töötajate kogumispensioni sissemaksete ajutist katkestamist või jätkamist.
01.12.2020-31.08.2021 Avaldus esitatud – töötaja palgalt ei tohi kogumispensioni 2% makset arvestada.
Avaldust ei esitatud – töötaja palgalt jätkatakse kogumispensioni 2% makse arvestamist tavapäraselt.
Alates 01.01.2023 Maksete kompenseerimine. Toimuvad riigi poolt 4% täiendavad kanded inimestele, kes jätkasid 2% sissemakseid. Arvestatakse seda, kui palju iga inimene 01.07.2020. a – 31.08.2021. a sissemakseid tegi. Aastatel 1942-1960 sündinud inimestele maksete kompenseerimist ei toimu*.