Eesti
II sammas

Pärandvara pankrot

Alates 01.01.2014 on pankrotihalduril õigus pärandvara pankroti korral kohustusliku kogumispensioni osakud rahas välja võtta (IFS § 64 lg 11). Vajalikud dokumendid AS-ile Pensionikeskus esitamiseks on:

  • vabas vormis avaldus,
  • kohtumäärus pärandvara pankroti väljakuulutamise kohta,
  • pankrotihalduri isikut tõendava dokumendi koopia (kui dokumendid esitatakse faksiga või postiga).

Pankrotihaldur esitab (digi)allkirjastatud avalduse ning kohtumääruse ja isikut tõendava dokumendi koopiad otse pensioniregistrile:

  • e-postiga aadressile info@pensionikeskus.ee
  • faksi teel numbrile +372 6 408 801
  • postiga aadressile AS Pensionikeskus, Maakri 19/1, Tallinn 10145

Alates 01. jaanuarist 2023. a kehtib pärandvara hulka kuuluvatele kohustusliku pensionifondi osakutele sissenõude pööramise õigus ka juhul, kui ei ole tegemist pärandvara pankrotiga.

See tähendab, et kohtutäitur saab nõuda ka pärast võlgnikust osakuomaniku surma täitemenetluse korras tema pärandvara hulka kuuluvate kohustusliku pensionifondi osakute tagasivõtmist.