Sulge

Juriidilisest isikust pärija

Alates 01.01.2014 on juriidilisel isikul õigus kohustusliku kogumispensioni osakuid pärida. Pärimise korral saab juriidilisest isikust pärija osakud rahas välja võtta.

NB! Eesti väärtpaberite keskregister ei pea väljamakstavalt summalt tulumaksu kinni ega deklareeri seda Maksu- ja Tolliametile. Maksudeklaratsiooni peab esitama juriidiline isik ise.

Vajalikud dokumendid pangale esitamiseks:

  • avaldus, mille allkirjastab juriidilise isiku seaduslik esindaja,
  • notariaalse pärimistunnistuse koopia,
  • pärandvara jagamise kokkulepe (kui pärijaid on mitu).

Pärijatel tuleb esitada sobivasse pangakontorisse vastav avaldus ning notariaalse pärimistunnistuse koopia. Pank edastab vajalikud dokumendid pensioniregistrile.

Kui pärijaid on mitu, kuulub pärandvara neile ühiselt ning on ühiselt käsutatav. Kuna pensionifondi osak ei või kuuluda samaaegselt mitmele isikule, peavad pärijad sõlmima kokkuleppe pärandvara hulka kuuluvate osakute jagamiseks. Jagamiseks on võimalik sõlmida kokkulepe selliselt, et

  • kõik pärijad viibivad samaaegselt kohal ja esitavad ühiselt oma tahte või
  • esitavad pärandvara jagamise kokkuleppe, mis võib olla notariaalselt tõestatud.

NB! Kui pärijateks on nii füüsilised kui juriidilised isikud korraga, peavad nad lähtuma oma vastavatest tingimustest.