Eesti
II sammas

Füüsilisest isikust pärija

Füüsilisest isikust pärija saab kanda päritud osakud oma pensionikontole või rahas välja võtta. On võimalik ka päritud osakutest ühe osa kandmine oma pensionikontole ning teise osa väljavõtmine rahas sama pärimisavalduse alusel.

Vajalikud dokumendid pangale esitamiseks:

  • avaldus,
  • notariaalse pärimistunnistuse koopia,
  • pärandvara jagamise kokkulepe (kui pärijaid on mitu).

Pärijad esitavad sobivasse pangakontorisse vastava avalduse ning notariaalse pärimistunnistuse koopia. Pank edastab vajalikud dokumendid pensioniregistrile.

Kui pärijaid on mitu, kuulub pärandvara teile ühiselt ning on ühiselt käsutatav. Kuna pensionifondi osak ei või kuuluda samaaegselt mitmele isikule, peate pärijate vahel sõlmima kokkuleppe pärandvara hulka kuuluvate osakute jagamiseks. Jagamiseks on võimalik sõlmida kokkulepe selliselt, et

  • kõik pärijad viibivad samaaegselt kohal ja esitavad ühiselt oma tahte või
  • esitavad pärandvara jagamise kokkuleppe, mis võib olla notariaalselt tõestatud.

Kui pärija on alaealine, esitab tema eest pärimisavalduse seaduslik esindaja. Kui seaduslik esindaja soovib alaealise pärija poolt päritud osakud rahas välja võtta, tuleb pangale esitada ka vastavat tehingut lubav kohtumäärus.

Pärija on liitunud kohustusliku kogumispensioniga

Kui oled liitunud kohustusliku kogumispensioniga, on sul õigus esitada avaldus

  • kõigi päritud pensionifondi osakute tagasivõtmiseks või
  • kandmiseks oma pensionikontole.

Kui kannad päritud osakud oma pensionikontole, on sul alates 2021. aastast pensioniikka jõudes (või kui sul on pensionieani jäänud vähem kui 5 aastat) võimalik saada päritud osakud oma pensionimaksetena soodsama tulumaksumääraga.


Pärija ei ole kohustusliku kogumispensioniga liitunud

Kui pärija ei ole kohustusliku kogumispensioniga liitunud (ei ole kohustatud isik), on tal õigus nõuda osakute tagasivõtmist. Selleks tuleb esitada sobivasse pangakontorisse vastav avaldus ning notariaalse pärimistunnistuse koopia. Pank edastab vajalikud dokumendid pensioniregistri pidajale.

NB! Osakute pärimise väljamaksed füüsilistele isikutele maksustatakse 20% tulumaksuga.

Kui sa ei ole kohustusliku kogumispensioniga liitunud (ei ole kohustatud isik), on sul õigus nõuda osakute tagasivõtmist. Selleks tuleb esitada sobivasse pangakontorisse vastav avaldus ning notariaalse pärimistunnistuse koopia. Pank edastab vajalikud dokumendid pensioniregistri pidajale.

Osakute pärimise väljamaksed füüsilistele isikutele maksustatakse 20% tulumaksuga.