Sulge

Füüsilisest isikust pärija

Pärimise korral võib füüsilisest isikust pärija kanda päritud osakud oma pensionikontole või rahas välja võtta. On võimalik ka päritud osakutest ühe osa kandmine pärija pensionikontole ning teise osa väljavõtmine rahas sama pärimisavalduse alusel. Osakute rahas väljavõtmisel tuleb väljamakse summalt tasuda tulumaksu.

Vajalikud dokumendid pangale esitamiseks:

  • avaldus,
  • notariaalse pärimistunnistuse koopia,
  • pärandvara jagamise kokkulepe (kui pärijaid on mitu).

Pärijatel tuleb esitada sobivasse pangakontorisse vastav avaldus ning notariaalse pärimistunnistuse koopia. Pank edastab vajalikud dokumendid pensioniregistrile.

Kui pärijaid on mitu, kuulub pärandvara neile ühiselt ning on ühiselt käsutatav. Kuna pensionifondi osak ei või kuuluda samaaegselt mitmele isikule, peavad pärijad sõlmima kokkuleppe pärandvara hulka kuuluvate osakute jagamiseks. Jagamiseks on võimalik sõlmida kokkulepe selliselt, et

  • kõik pärijad viibivad samaaegselt kohal ja esitavad ühiselt oma tahte või
  • esitavad pärandvara jagamise kokkuleppe, mis võib olla notariaalselt tõestatud.

NB! Kui pärija on alaealine, esitab tema eest pärimisavalduse seaduslik esindaja. Kui seaduslik esindaja soovib alaealise pärija poolt päritud osakud rahas välja võtta, tuleb pangale esitada ka vastavat tehingut lubav kohtumäärus.

Kui pärija on liitunud kohustusliku kogumispensioniga (on kohustatud isik), on tal ühe aasta jooksul, arvates pärimistunnistuse väljastamisest, õigus esitada avaldus kõigi päritud pensionifondi osakute tagasivõtmiseks või kandmiseks oma pensionikontole.

Kui pärija ei ole ühe aasta jooksul pensionifondi osakute tagasivõtmise või pensionikontole kandmise avaldust esitanud, on tal õigus kümne aasta jooksul, alates pärandi avanemisest, esitada avaldus üksnes päritud osakute kandmiseks oma pensionikontole.

NB! Osakute pärimise väljamaksed füüsilistele isikutele maksustatakse tulumaksuga.

NB! Kui pärandaja on sõlminud kogumispensioni väljamaksete saamiseks kindlustuslepingu, tuleb pärijatel pöörduda garantiiperioodi ja soodustatud isiku kohta info saamiseks kindlustusseltsi poole.

Kui pärija ei ole kohustusliku kogumispensioniga liitunud (ei ole kohustatud isik), on tal õigus nõuda osakute tagasivõtmist kümne aasta jooksul pärandi avanemisest arvates. Selleks tuleb esitada sobivasse pangakontorisse vastav avaldus ning notariaalse pärimistunnistuse koopia. Pank edastab vajalikud dokumendid pensioniregistri pidajale.