Eesti
Filtreeri
Täna algab riiklik pensionireformi kommunikatsioonikampaania

Teise samba peatatud maksed kompenseeritakse 2023. aastal

27.09.22 Rahandusministeerium

Valitsus kiitis heaks rahandusministri esitatud eelnõu, mille alusel kompenseeritakse 1. juulist 2020 kuni 31. augustini 2021 peatatud pensioni teise samba 4% maksed sambasse jääjatele 2023. aasta jaanuaris.

„Teise sambasse tehtavad maksed peatati 2020-2021. aastal. Kui algselt oli kavas peatatud maksete kompenseerimine 2024. aasta lõpuks, siis nüüd otsustasime tagasimaksed teha täies mahus 2023. aasta jooksul. Nii laekub raha teise sambasse rutem ja seda saab kiiremini edasi investeerida,“ ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

Peatatud 4% kompenseeritakse 1961. aastal ja hiljem sündinud inimestele, kes jätkasid sel perioodil palgast tehtavate 2% maksete tasumist sambasse ega ole teisest sambast vahepeal juba lahkunud – kokku umbes 340 000 inimesele.

Kompenseeritavate summade lõplik suurus selgub 2023. aasta jaanuari alguses, mil on teada kohustuslike pensionifondide keskmine tootlus perioodil 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 31. detsembrini. Kui keskmine tootlus on positiivne, suurendatakse selle võrra kompenseeritavaid summasid.

Kompenseeritavad summad kantakse inimeste teise sambasse jaanuaris 2023. Kui pensionikoguja igakuised maksed laekuvad pensionifondi, lastakse talle välja täiendavad osakud selles pensionifondis. Kelle teise samba maksed laekuvad pensioni investeerimiskontole, sellele kantakse kompenseeritav summa samuti sinna kontole. Neile, kellele on jaanuaris 2023 kogu raha teisest sambast juba välja makstud, tehakse kompenseeritava summa ulatuses täiendav väljamakse.

Keskmist sotsiaalmaksuga maksustatud tulu saaval inimesel jäi maksete peatamise tõttu teise sambasse laekumata umbes 780 eurot, millele lisandub tootlus.

Sotsiaalmaksu arvelt tegemata jäänud kogumispensioni maksed kompenseeritakse riigieelarvest. Esialgsete prognooside kohaselt kulub kompenseerimisele umbes 275,4 miljonit eurot.

Isikutele, kes on saanud enne pensioniiga kohustusliku kogumispensioni kätte raha väljavõtmise avalduse alusel ning lõpetanud pensioni kogumise aastatel 2021 ja 2022, on kompensatsioon juba välja makstud ning nendele täiendavaid kompensatsioonimakseid rohkem ei toimu.