Sulge

Täiendava kogumispensioni kindlustuste statistika

Kindlustusselts 2018 IV kv 2019 I kv 2019 II kv 2019 III kv Kokku Reserv  Valuuta
Compensa Life Vienna Insurance Group SE 112 112 129 111 8696 55 631 EUR
ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal 0 0 0 0 3450 21 740 EUR
Mandatum Life Insurance Baltic SE 17 10 18 22 2450 12 325 EUR
SEB Elu- ja Pensionikindlustus AS 109 69 81 57 15 568 78 596 EUR
Swedbank Life Insurance SE 156 204 115 134 19 764 105 026 EUR

Allikas: Eesti Liikluskindlustuse Fond ja Eesti Kindlustusseltside Liit