Eesti
Raamatupidajale

Raamatupidajale

Tööandja sissemaksed III sambasse

Vabatahtlike pensionifondide ehk pensioni III samba sissemaksete tegemise tingimused tööandjatele.

Saaja andmed  
Saaja AS Pensionikeskus
Saaja arvelduskonto (vali sobiv)

EE362200221067235244 (Swedbank)
EE141010220263146225 (SEB Pank)
EE961700017004379157 (Luminor Bank)
EE547700771002908125 (LHV Pank)

Selgitused ja viitenumbrid

Selgitusse märgitakse III sammast tähistav töötluskood, mis jääb maksekorraldusel alati samaks: 30101119828.

Viitenumbriks on töötaja pensionikonto number koos tööandja täiendiga ning kontrolljärguga.

Töötaja pensionikonto leiate päringust Vabatahtliku kogumispensioni liitumiskontroll.

Tööandja täiendiks on tööandja registrikood (Äriregister).

Viitenumbri kontrolljärk on leitav Pangaliidu kodulehel.

Selgitus ja viitenumber  
Selgitus

Töötluskood 30101119828

Erijuhtudel võidakse sellele lisatada töötaja valitud pensionifondi ISIN kood
(Näide: 30101119828,EE3600110101)

Viitenumber Töötaja pensionikonto number, kuhu fondiosakud soovitakse osta + tööandja registrikood + kontrolljärk, kõik kokku kirjutatud
(Näide: 99800123456101119820)

Sissemaksete erijuhud

Kui töötaja ei ole omale pensionifondi määranud valikuavaldusega, kui tal on pensionikonto ikka III samba sissemakseteks avatud, lisatakses töötluskoodile soovitud pensionifondi ISIN.

Kui ei ole võimalik täita viitenumbri välja, saab töötajale makse teha ka isikukoodiga. Selleks lisatakse selgituses töötluskoodile isikukood, isikukood määratakse laiendiga „IK:“.

Laiendi ja isikukoodi vahele tühikut ei jäeta.

ISIN-koodide tabel asub siin: Sissemaksed

Kui tööandja asub välismaal ning soovib teha välismakset Eestisse, võtke Pensionikeskusega eelnevalt ühendust, et saada täpsed juhised välismakse tegemiseks.