Eesti
Raamatupidajale

Raamatupidajale

Tööandja sissemaksed III sambasse

Tööandja saab teha töötajatele eraldi täiendava kogumispensioni sissemakseid.

Vabatahtlike pensionifondide ehk pensioni III samba sissemaksete tegemise tingimused tööandjatele on järgmised:

Saaja andmed  
Saaja AS Pensionikeskus
Saaja arvelduskonto (vali sobiv)

EE362200221067235244 (Swedbank)
EE141010220263146225 (SEB Pank)
EE961700017004379157 (Luminor Bank)
EE547700771002908125 (LHV Pank)

Selgitused ja viitenumbrid

Selgitusse märgitakse III sammast tähistav töötluskood, mis jääb maksekorraldusel alati samaks: 30101119828.

Viitenumbriks on töötaja pensionikonto number koos tööandja täiendiga ning kontrolljärguga, kui makse tehakse Eesti sisese ülekandega.

Töötaja pensionikonto leiate päringust Vabatahtliku kogumispensioni liitumiskontroll.

Tööandja täiendiks on tööandja registrikood (Äriregister).

Viitenumbri kontrolljärk on leitav Pangaliidu kodulehel.

Selgitus ja viitenumber  

Selgituse töötluskood

30101119828

Erijuhtudel võidakse sellele lisatada töötaja valitud pensionifondi ISIN kood
(Näide: 30101119828,EE3600110101)

Viitenumber Töötaja pensionikonto number, kuhu fondiosakud soovitakse osta + tööandja registrikood + kontrolljärk, kõik kokku kirjutatud
(Näide: 99800123456101119820)

Sissemaksete erijuhud

Kui töötaja ei ole omale pensionifondi määranud valikuavaldusega, kuid tal on pensionikonto ikka III samba sissemakseteks avatud, lisatakses töötluskoodile soovitud pensionifondi ISIN.

Kui ei ole võimalik täita viitenumbri välja, saab töötajale makse teha ka isikukoodiga. Selleks lisatakse selgituses töötluskoodile isikukood, isikukood määratakse laiendiga „IK:“.

Laiendi ja isikukoodi vahele tühikut ei jäeta, piisab komast (Näide: 30101119828,IK:4890215…)

Tööandja asub välismaal

Kui tööandja asub välismaal ning soovib teha makset Eestisse, ei ole maksekorraldusel tavaliselt võimalik kasutada korraga selgituse ja viitenumbri välja. Sel juhul ei saa ka maksele lisada tööandja registrikoodi.

  • Maksekorraldusel täidetakse sel juhul ainult selgituse väli, kuhu lisatakse töötluskood ja töötaja isikukood (Näide: 30101119828,IK:4890215…)

Võtke Pensionikeskusega ühendust, et saada täpsed juhised välismakse tegemiseks.