Eesti
Raamatupidajale

Raamatupidajale

III sammas

Tööandja saab suunata oma töötajaid mõtlema säästmisest ja tuleviku kindlustamisest.

Vabatahtlik kogumispension ehk pensioni III sammas ei ole seotud riikliku pensioniga (I sammas) ega kogumispensioniga (II sammas).

III samba sissemaksete tegemine on vabatahtlik, sissemaksete suurus ei ole riiklikult määratud, selle määrab tööandja (nt kindel protsent töötasust) või töötaja ise.

Tulumaksusoodustus

Töötaja eest saab teha III samba kindlustusmakseid ja/või soetada vabatahtliku pensionifondi osakuid. Muudatus annab võimaluse kasutada III samba sissemaksetele kehtivat tulumaksusoodustust juba aasta sees.

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata tulumaksuga ametniku, töötaja või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme eest tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmakseid ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summasid. Need summad ei tohi ületada kalendriaastas 15% isiku brutotöötasust või 6000 eurot.

Enne tulumaksu arvutamist residendist füüsilisele isikule arvatakse nimetatud summast maha tema eest tasutud III samba sissemakse maksuvaba osa. Arvestust maksuvaba piirmäära täitumise kohta peab pidama raamatupidaja summeeritult kalendriaasta algusest.

Töötajate väärtustamine 

Mitmed ettevõtted on asunud tegema täiendava kogumispensioni makseid oma töötajate eest. Selline soodustus on suurepärane võimalus töötajate väärtustamiseks ja motiveerimiseks.

Selleks peavad töötajad avama isiklikud pensionikontod. Enne sissemaksetega alustamist tasub raamatupidajal pöörduda Pensionikeskuse poole, et teada saada, milliste rekvisiitidega tuleb maksed teha.

Lisaks on võimalik tööandjal luua ainult oma töötajatele suunatud pensionifond. Tööandja pensionifondi moodustamiseks ning fondi tingimuste ja finantseerimise kokkuleppimiseks võivad fondivalitseja ja sellesse fondi sissemakseid tegema hakkav tööandja sõlmida lepingu. Tööandja pensionifondi loomiseks vajalikud tingimused on kirjeldatud investeerimisfondide seaduses.

Tööandja võib valida ka kindlustusmaksete tegemise töötaja eest täiendava kogumispensioni kindlustuslepingusse. Sel juhul tasub tööandjal pöörduda enne maksetega alustamist kindlustusseltsi poole.
Täiendava kogumispensioni sissemaksete tegemiseks kehtib ka ettevõtetele tulumaksusoodustus.


Loe lisaks: