Eesti
III sammas

Sissemaksed III samba fondidesse

III samba fondidesse saad makseid teha siis, kui

  • esitad pangas vabatahtliku pensionifondi ehk III samba valikuavalduse
  • või oled III samba fondidesse investeerinud juba enne 2018. aastat.

Fondiosakute ostmiseks tehakse makse AS Pensionikeskus kontole riigikassas. 

Pensioni III samba valikuavaldus võib olla vormistatud nii, et ühe sissemakse tegemisel suunad osa sellest kohe ühte pensionifondi ja osa teise fondi. Selleks määra III samba valikuavaldusel fondide valik näiteks 50% ühe ja 50% teise pensionifondi kasuks.

Maksekorraldus valikuavaldusega

Maksekorralduse andmed    
Makse saaja AS Pensionikeskus  
Saaja arveldusarve

Luminor Bank

SEB Pank

Swedbank

LHV Pank

EE961700017004379157

EE141010220263146225

EE362200221067235244

EE547700771002908125

Makse selgitus

(töötluskood)

30101119828  
Viitenumber Pensionikonto number  

Pensionikonto numbri kontroll

Maksekorraldus ainult selgituse reaga

(s.h makse tegemiseks välismaalt)

Lisada töötluskoodi järele vastavalt laiendiga:

  • „IK:isikukood“ või
  • „PK:pensionikonto number“
Näidis  
Makse selgitus 1 30101119828, IK:3890915xxxx
Makse selgitus 2 30101119828, PK:998xxxxxxxx

Tühikut pärast laiendit mitte jätta!

Ära kasuta mõlemat laiendit korraga, vali nendest variantidest ainult üks!

Maksekorraldus ISIN koodiga

  • Kui oled III samba fondidesse investeerinud juba enne 2018. aastat ja sinu fondivalik ei ole määratud valikuavaldusega või
  • soovid teha sissemakset teise pensionifondi, kui on määratud valikuavaldusega,

siis lisa maksekorraldusele pensionifondi ISIN-kood.

Näidis  

Makse selgitus

(töötluskood)

30101119828, EE3600xxxxxx
Viitenumber Pensionikonto number

ISIN koodid III samba fondide sissemaksete tegemiseks

Pensionifond ISIN kood
LHV Pensionifond Indeks III EE3600109419
LHV Pensionifond Roheline III EE3600001764
LHV Pensionifond Aktiivne III EE3600010294
Luminor Aktsiad 100 Pensionifond EE3600098422
Luminor Intress Pluss Pensionifond EE3600109369
Luminor Täiendav Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks EE3600001798
SEB Aktiivne Pensionifond EE3600074076
SEB Kliimatuleviku Pensionifond Indeks EE3600001830
SEB Tasakaalukas Pensionifond EE3600008934
Swedbank III Samba Pensionifond Indeks EE3600001822
Swedbank Pensionifond V30 EE3600007530
Swedbank Pensionifond V60 EE3600071031
Swedbank Pensionifond V100 EE3600071049
Swedbank Pensionifond V30 indeks (väljumine piiratud) EE3600001749
Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud) EE3600001731
Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud) EE3600109484
Tuleva III Samba Pensionifond EE3600001707

 


Sissemaksed teisele isikule (alaealine laps, abikaasa jt)

Teise isiku pensionikontole III samba sissemaksete tegemise juhendi saamiseks pöördu oma panga poole.

Lahendused pankades on erinevad, soovitame lugeda eelinfot panga veebilehelt või helistada panga esindusse.


Et sissemakse jõuaks pensionifondi veel selle aastanumbri sees, soovitab Pensionikeskus algatada III samba sissemakse pangas hiljemalt 29. 12. 2024. a.