Eesti
Raamatupidajale

Raamatupidajale

Liitumiskontrolli lihtpäring

Raamatupidaja saab teha ettevõtte töötajate liitumise kohta kogumispensioni süsteemist liitumispäringuid.

Päringu aluseks on töötaja isikukood.

Kui kontrollitakse neid inimesi, kes peavad kogumispensioniga kohustuslikus korras liituma (sündinud 1983. aastal ja hiljem), annab päring igal juhul vastuse, et isik on kogumispensioniga liitunud.

Erandiks on need noored, kes alates 2021. aastast esitavad kogumispensioni maksete mittetegemise avalduse.

Liitumiskontrolli lihtpäring töötab ühe isikukoodi kaupa.

Päring annab korrektse isikukoodi sisestamisel vastuse:

  • Kas isik on kogumispensioniga liitunud ja millal on isiku maksete kinnipidamise algus formaadis pp.kk.aaaa;
  • Kas isik on esitanud 01.10-31.10.2020 kohustusliku kogumispensioni sissemaksete ajutise katkestamise avalduse ning kui suur on 01.12.2020-31.08.2021 isiku kogumispensioni makse;
  • 01.01.2018-30.11.2020 oli kohustusliku kogumispensioniga liitunud isikute makse suurus 2%;
  • Kas isik on esitanud 2013. aastal makse määra ajutise tõstmise avalduse ning kui suur oli aastatel 2014-2017 isiku kogumispensioni makse.

Kui isik on esitanud avalduse kogumispensioni väljamaksete saamiseks, vastab päring: “Isik on esitanud avalduse kogumispensioni väljamaksete saamiseks, maksete kinnipidamise lõpp pp.kk.aaaa”.

Kui isik kogumispensioniga liitunud ei ole, vastab päring: “Isik ei ole kogumispensioniga liitunud”.