Eesti
60-ndad

Väljamaksed

II samba pensionile saab jääda kuni 5 aastat enne vanaduspensioni ikka jõudmist. Vanaduspensioni iga sõltub sinu sünniaastast.

Kui jääd pensionile varem, on sinu pension selle võrra väiksem.

Enne väljamakse avalduse esitamist:

  • mõtle, millised on sinu pikaajalised sissetuleku allikad ja
  • selgita välja, milline on sinu II samba vara väärtus.

Kogumispensioni vara väärtuse saad teada Pensionikeskuse alajaotuses Sisene oma kontole, pangas või kindlustusseltsi poole pöördudes.

Võimalus kombineerida

II sambast pensioni saamiseks on sul mitu valikuvarianti, mida saad omavahel ka kombineerida:

Lisaks saad kombineerida riikliku pensioni ja kogumispensioni väljamakseid, sest need ei ole omavahel seotud:

  • võid valida esialgu neist vaid ühe, teise osa saamist saad edasi lükata ning sedasi suurendada teise pensioni väärtust.

Pensionile mineku edasilükkamine suurendab nii riiklikku kui ka kogumispensionit.

Väljamaksete arestimine

Alates 2023. aasta 1. jaanuarist muutusid arestitavaks, s.h eelarestitavaks, pensioniregistri pidaja poolt võlgnikule kohustuslikust pensionifondist teostatavad väljamaksed.

Puuduva töövõime arvestamine

Kui sulle on määratud täielik puuduv töövõime, saad alates 1. jaanuarist 2021. a II sambast pensionile jääda sõltumata oma vanusest. Puuduva töövõimega pensionit saades on väljamaksed tulumaksuvabad.

Valikuvariandid pensioniks:

Kui töövõime taastub, on võimalik kogumispensioniga uuesti liituda.

Kui sulle on määratud täielik puuduv töövõime, saad alates 1. jaanuarist 2021. a II sambast pensionile jääda sõltumata oma vanusest.

Puuduva töövõimega pensionit saades on väljamaksed tulumaksuvabad.

Valikuvariandid pensioniks:

Puuduva töövõime teatamine

Enne avalduse esitamist tuleb pensioniregistris registreerida oma töövõime kaotus.

Pensionikeskuse iseteenindusportaalis “Minu pensionikonto” on selle jaoks spetsiaalne päring: leia menüüpunkt “Minu päringud”, edasi vali “Puuduva töövõime teatamine” ning vajuta nuppu “Uuenda”.

Õigus soodustingimustel väljamakset saada on vaid siis, kui sulle on määratud täielik puuduv töövõime.


Kogumispensioni sissemaksete lõpetamine

Sissemaksete ehk maksekohustuse lõppemine toimub alates 2021. aastast uutel tähtaegadel.

Sissemaksete tegemine pensioni II sambasse lõppeb sõltuvalt väljamakse avalduse esitamise ajast järgmistel tähtaegadel:

Avaldus esitatud 1. detsembrist kuni 31. märtsini – maksekohustus lõppeb 31. augustil.
Avaldus esitatud 1. aprillist kuni 31. juulini – kohustuse lõpp 31. detsember.
Avaldus esitatud 1. augustist kuni 30. novembrini – kohustuse lõpp 30. aprill.


Kogumispensioni maksete lõpetamine kuni 2020. a

Sissemaksete tegemise kohustus II sambasse lõppes varem pensionifondist esimese väljamakse saamisele järgneval 31. detsembril.

Kui hakkasid saama II samba pensioni 2020. aastal, lõppesid sinu sissemaksed aasta lõpu seisuga.

Seega, et II samba maksuarvestus lõppenuks 31. detsembri seisuga, pidi väljamakse avaldus olema esitatud hiljemalt 30. novembril 2020. a ning esimene väljamakse pidi toimuma detsembrikuus.