Eesti
Uudised
Filtreeri
Liitumiskontrolli katkestus 27.12. alates kell 16:00
Riigikogu langetas pensionifondide valitsemistasusid
Tuleva kaalub kolmanda samba ja eraldi indeksifondi loomist
Kohustuslike ja vabatahtlike pensionifondidega seotud info kättesaadav pensionikontolt
Vabatahtlikku pensionisambasse panustab vaid käputäis tööandjaid
Kolmanda pensionisambaga liitujaid jääb järjest vähemaks
Pensionifondide investeeringud Eestisse kasvasid hüppeliselt

Riigikogu langetas pensionifondide valitsemistasusid

12.12.18 BNS

Riigikogu võttis kolmapäevasel istungil vastu investeerimisfondide seaduse muudatused, millega vähenevad teise samba pensionifondide valitsemistasu piirmäärad seniselt 2 protsendilt 1,2 protsendile.

Muudatuste eesmärgiks on suurendada teise samba pensionifondide tootlikkust, vähendades kohustuslike pensionifondide tasusid, samuti laiendada pensionifondide investeerimisvõimalusi.

See näeb ette langetada teise samba pensionifondide valitsemistasu piirmäära praeguselt 2 protsendilt 1,2 protsendile pensionifondi vara väärtusest. Konservatiivse pensionifondi valitsemistasu piirmäär on juba praegu 1,2 protsenti.

Äsja vastu võetud järgi võib heade investeerimistulemuste korral võtta valitsemistasu ühe osana edukustasu. Selleks peab kohustusliku pensionifondi tootlus ületama sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa kasvu alates tuleva aasta septembrist või hiljem loodud kohustuslike pensionifondide puhul fondi loomise hetkest. Edukustasu ei ole lubatud võtta konservatiivse pensionifondi valitsemiselt.

Seadusega vähenevad pensionifondide investeerimispiiranguid. Edaspidi on lubatud sada protsenti aktsiatesse investeerivad fondid. Konservatiivse pensionifondi kontseptsioon säilib, kuid eelnõuga lubatakse neil investeerida kuni kümne protsendi ulatuses aktsiatesse. Praegu need fondid aktsiatesse investeerida ei tohi.

Lisaks lubatakse teise samba pensionifondidel teha suuremas mahus kinnisvarainvesteeringuid, mis võiks toetada ka Eestisse investeerimist. Eelnõu järgi võib ühte kinnisasja senise viie protsendi asemel investeerida kuni kümme protsenti pensionifondi varast.

Seadusega võetakse üle Euroopa Liidu direktiiv tööandja kogumispensioni asutuste tegevuse ja järelevalve kohta. Direktiiv muudab tööandja pensionifondidele kohaldatavaid juhtimisnõudeid ja pensionikogujate teavitamist. Pensionikogujate teavitamiseks kehtestatakse kohustuslik pensioniteatis.

Pensioniteatis annab infot selle kohta, kui palju on tööandja pensioniskeemi raha kogutud ja kui palju on sellest skeemist töötajal pensionini veel oodata. Ühtegi sellist fondi, mida direktiiv käsitleb, Eestis ei ole ning seega muudatustel praktiline mõju puudub. Tööandja sissemakseid kolmandasse sambasse direktiivi ülevõtmine ei puuduta.

Eelnõu poolt hääletas 85 riigikogu liiget ning vastu oli üks liige. Seadus jõustub 2019. aasta 13. jaanuaril, mis on direktiivi ülevõtmise tähtaeg. Kohustuslike pensionifondide tasusid ja investeerimispiiranguid puudutavad normid jõustuvad 2019. aasta 1. jaanuaril.