Eesti
Filtreeri
Riik pensioni teise samba ettevalmistusega jännis
2+4 kogumispension – on see midagi minu jaoks?
Finantsinspektsioon juhib investorite investeerimisele
Nädala kommentaar: Kes kõigutab teist sammast?
Rahandusminister allkirjastas kaks pensionireformialast määrust
Pensionikampaania algas
Eesti Väärtpaberikeskus avas Pensionikeskuse lehekülje

Rahandusminister allkirjastas kaks pensionireformialast määrust

11.03.02

Rahandusminister Harri Õunapuu allkirjastas reedel kaks kogumispensionide seaduse rakendamisega seotud määrust.

Rahandusministeeriumi teatel sätestab määrus “Kohustuslike pensionifondide investeerimispoliitika oluliste erinevuste määramise täpsemad alused ja kord” kriteeriumid, mille alusel finantsinspektsioon saab otsustada, kas sama pensionifondivalitseja valitsetavate kohustuslike pensionifondide investeerimispoliitika on oluliselt erinev või mitte.

Peamiseks kriteeriumiks on pensionifondi vara aktsiatesse investeerimise määr, mis peab erinevate pensionifondide vahel erinema vähemalt 25 protsendi võrra.
Seega on pensionifondivalitsejal võimalik valitseda erinevaid kohustuslikke pensionifonde, kus ühel juhul võib aktsiatesse investeerida kuni 50 protsenti pensionifondi aktivate turuväärtusest, teisel juhul kuni 25 protsenti ning kolmandal juhul ei ole aktsiatesse investeerimine lubatud, märgib ministeerium.

Pensionifondi investeerimispoliitika, sealhulgas pensionifondi vara aktsiatesse investeerimise ulatus, on sätestatud pensionifondi tingimustes.

Õunapuu allkirjastas reedel ka kohustusliku kogumispensioni valikuavalduse vormi. Määruse “Kohustusliku kogumispensioni avalduste vormide kehtestamine” kohaselt peab valikuavalduse vormil olema tähestikulises järjekorras ja võrdsetel alustel toodud kõikide registreeritud kohustuslike pensionifondide ametlikud nimetused.

Iga valikuavalduse esitaja peab tema poolt valitud pensionifondi märgistama ristiga ning kinnitama oma valikut allkirjaga. Valikuavaldusele on kantud ka avalduse esitaja isiku- ja kontaktandmed, avalduse esitamisel on isikule tagatud võimalus tutvuda eelnevalt kõigi kohustuslike pensionifondide tingimuste ja emissiooniprospektidega.

Valikuavalduste esitamine on vastavalt kogumispensionide seadusele võimalik alates 1. aprillist, avaldusi saab esitada nii elektrooniliselt internetilehe www.pensionikeskus.ee ja internetipankade kaudu kui ka kontohaldurite ehk pankade kontorites.

Vaata ka: