Eesti
Uudised
Filtreeri
12 asja, mida võiks teada II sambast pensionile jäädes
Pensioniealised võtavad teisest sambast korraga kogu raha välja
Kümme asja, mida võiks teada II samba reformist

2020

Teine sammas on lastud vabaks, mis muutub pensionile mineja jaoks?
Pensionireform: teise samba raha saab kätte septembrist
Riigikohus avaldab pensionireformi otsuse 20. oktoobril

2019

Pensionireformi kiiluvees läheb remonti ka III sammas

Pensionireform: teise samba raha saab kätte septembrist

20.10.20 ERR

Kui nüüd kogumispensioni reform jõustub ja inimesed saavad hakata varasemalt pensioniks kogutud raha välja võtma, saab selle kätte kõige varem alles tuleva aasta sügisel. Selleks tuleb avaldus esitada uue aasta alguses.

Esmalt – pensionireformi raames raha teisest sambast välja võtmine ei ole kohustuslik. See tähendab, et inimene saab senisele sarnaselt jätkata pensioniks kogumist. Raha saavad välja võtta vaid need, kes selleks taotluse esitavad. Esimene periood avalduste esitamiseks on tuleva aasta algusest kuni märtsi lõpuni. Sel ajal avalduse esitanud saavad raha kätte septembris.

Järgmine periood avalduste esitamiseks on aprillist kuni juuli lõpuni, mil saab raha kätte 2022. aasta jaanuari esimesel päeval. Väljamaksed hakkavadki edaspidi toimuma kolm korda aastas ja avaldusi selleks on vaja teha vähemalt pool aastat ette.

Väljamakstavalt rahalt võtab riik 20 protsenti tulumaksu

Välja makstakse kogu raha, mis teise sambasse kogunenud on. Sellest võetakse maha 20 protsenti tulumaksu, mille võrra on kontole laekuv summa pensionikontol olevast summast väiksem. Kui palju pensionikontol raha on, saab iga inimene vaadata pensionikeskus.ee leheküljelt. Samas, väljamakse hetkeks võib see summa osaku väärtuse kõikumise tõttu muutuda. Kui inimene otsustab raha välja võtta, ei saa ta teise sambaga taas liituda kümme aastat.

Teisest sambast lahkujate esimese samba suurust sellest suureneb ja tema sissetulekud pisut kasvavad. See tuleneb sellest, et kui II sambasse kantakse kaks protsenti inimese palgast, siis riik lisab sinna neli protsendipunkti sotsiaalmaksust, mis vähendab inimese esimest sammast.

Täpselt kuidas inimese tulevane pension sellest sammust muutub, tuleks arvutada iga inimese puhul eraldi, lähtuvalt tema sissetulekutest ja muudest muutujatest. Näiteks I sambas on solidaarsus väga suur ja nii ei saa esimeses sambas pensioniõiguseid üksühele sama palju kui sotsiaalmaksu makstakse. Siiski on seni II sambasse kogutud raha vähendanud I sambast saadavat raha ja raha välja võttes on selle võrra kogupension väiksem.

Riigikogu seadustas teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise

Alternatiivina raha väljavõtmisele on inimesel võimalik kanda pensioniks kogutud vahendid oma isiklikule pensionikontole. Selleks tuleb mõnes pangas vastav konto luua ja siis saab inimene hakata sellelt ise investeeringutega tegelema. Et investeerimiskontole raha kanda, saab hakata avaldusi esitama järgmise aasta aprillis. Raha kantakse investeerimiskontole septembri esimesel päeval. Siis saab ka teha avalduse edasiste sissemaksete investeerimiskontole suunamiseks.

Teise samba jaoks tuleb avada eraldi pensioni investeerimiskonto, kuhu saab kanda ainult teise samba raha ja kus tehingute tegemisele, sealhulgas raha väljavõtmisele kehtivad teise samba piirangud. Inimesel võivad samaaegselt olla nii teise samba osakud kui ka isiklik investeerimiskonto. Raha viimiseks investeerimiskontole tulumaksu maksma ei pea, aga kui soovitakse seda raha välja võtta, peab võtma välja kogu raha, lahkuma teisest sambast ja tasuma kogu summalt tulumaks.

Pensioni investeerimiskontolt ei saa igasuguseid investeeringuid teha. Saab investeerida vabalt kaubeldavasse varasse, mis on mõeldud just jaeinvestorile. Näiteks aktsiad, võlakirjad, fondiosakud, aga ka hoiused ja investeerimisriskiga elukindlustuslepingud. Väärtpaberite hoiustamiseks tuleb lisaks pensioni investeerimiskontole avada väärtpaberikonto. Väärtpaberikonto seotakse teise sambaga liitunud inimese pensioni investeerimiskontoga.

Juba pensionieas inimesed jälgigu tähtaegu

Lisaks tekib juba pensionile jäänud inimestel võimalus varasemalt sõlmitud pensionileping lõpetada ja üle jäänud raha välja võtta. Selleks tuleb esitada kindlustusfirmale avaldus tuleva aasta märtsi lõpuks ja raha makstakse välja hiljemalt septembri lõpuks. Hiljem enam lepingut lõpetada ei ole võimalik. Lepingut lõpetades ja allesjäänud raha välja võttes tuleb sellelt tasuda soodusmääras tulumaks 10 protsenti.

Toimetaja: Huko Aaspõllu