Eesti
Filtreeri
Kogumispensioni käivitamine jääb fondide registreerimise taha
Riik toetab kogumispensioniga liitumist
Keskmine pension tõuseb 1773 kroonini
Pensioniraha on hästi kaitstud
Valik on sinu: kindlustada tulevik
Miks ma raha sukasäärde ei või koguda? Miks pean usaldama fondi?
Pensionid ja poliitika

Pensionilepingute väljamaksete üleandmine sotsiaalkindlustusametile 1. juuni 2021

01.06.21 ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal

Alates 1. veebruarist 2022 hakkab ERGOs sõlmitud pensionikindlustuse lepingute väljamakseid teostama Sotsiaalkindlustusamet. Muudatus puudutab kliente, kellele 2. pensionisamba väljamakseid pensionilepingu alusel teostas seni ERGO. Kliendi jaoks muutub pangaülekandel vaid väljamakse teostaja ning tulevikus hakkab kliendisuhtlus toimuma Sotsiaalkindlustusametiga.

Pensionilepingute üleandmine on tingitud eelmisel aastal jõustunud kogumispensionide seaduse muudatusest ehk pensionireformist, millega riik võimaldas soovijatele 2. pensionisamba raha ennetähtaegset väljamakset. Samuti näeb seadus kindlustusandjale ette õiguse otsustada, kas anda pensionilepingute edasise täitmise üle Sotsiaalkindlustusametile. Kuna 57% ERGO Life Insurance SE Eesti filiaali klientidest otsustas lepingu lõpetada, siis oleme otsustanud pensionikindlustuse väljamaksete tegemise üleandmise Sotsiaalkindlustusametile.

Kui olete muudatusega nõus, ei pea Te midagi tegema. Teie jaoks muutub vaid alates 01. veebruarist 2022 väljamakse tegija nimi. ERGO kannab pensionilepingute, mille alusel hakkab pensionimakseid tegema Sotsiaalkindlustusamet, kokkulepitud tagastusväärtused riigieelarvesse 2022. aasta jaanuari jooksul.

Kui te ei soovi, et pensioni maksete tegemist jätkab Sotsiaalkindlustusamet, on Teil võimalik teha ERGOle avaldus oma lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks ja saada tagasi lepingu tagastusväärtus. Pensionilepingu lõpetamiseks palume Teil hiljemalt 30.06.2021 saata meile digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadressile: elukindlustus@ergo.ee. Ülesöeldud pensionileping lõpeb 2021. aasta 31. augustil ja ERGO maksab pensionilepingus kokkulepitud tagastusväärtuse Teile välja hiljemalt 30.09.2021. Tagasiostuväärtusest arvutatakse maha 10% tulumaksu.

Lisainfo ja küsimused: elukindlustus@ergo.ee või 610 6677