Eesti
Uudised
Filtreeri
Pensionifondide troonile trügib uus valitseja
Pensionisäästud tulumaksurataste vahel
NB! Täiendava kogumispensioni (III sammas) info
SEB suurendab pensioniväljamaksete intresse. Igakuine pension tõuseb umbes 3% võrra
Eesti kogumispensioni registrit hakkab pidama AS Pensionikeskus

2016

Mis kasu on tööandjapensionist?
Pension2050 visioonikonverentsi esitlused ja järelkaja

Pension2050 visioonikonverentsi esitlused ja järelkaja

18.11.16 Eesti Koostöö Kogu

4. novembril toimus Pension 2050 visioonikonverents.

Konverentsi käigus jõuti arusaamisele, et lisaks hädavajalikele Vabariigi Valitsuse planeeritavatele muudatustele riikliku pensionisüsteemi arendamisel tuleb teha kõik, et inimesed ise mõistaksid oma rolli enda eakapõlve kujundamisel ning astuksid selleks samme juba noores eas. Vananevas ühiskonnas ei saa ükski pensionisüsteem olla edukas ilma inimeste isikliku panuse suurenemiseta.

Konverentsi järelkajana leiate Koostöö Kogu kodulehelt konverentsi kokkuvõtte, ettekannete slaidid, meediakajastuse ja fotod. Esinemisvideod lisanduvad peatselt.

Meil on hea meel, kui annate konverentsile tagasisidet täites lühikese tagasisidevormi.

Muutuvas maailmas järjepidevust soovides
Eesti Koostöö Kogu