Eesti
Uudised
Filtreeri
Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse analüüs 2022
Ukrainast saabunud sõjapõgenikele

2021

Pensioni III samba sissemakse tähtaeg 2021. a
“Minu pensionikonto” ligipääs on ajutiselt suletud
Pensioniiga täna ja tulevikus
III sambaga on liitunud ligikaudu 155 tuhat inimest

2020

Muutus pensionifondide statistika esitamine Pensionikeskus.ee veebilehel

Muutus pensionifondide statistika esitamine Pensionikeskus.ee veebilehel

15.04.20

Pensionikeskus.ee veebilehel muutus alates 07.05.2020. a pensionifondide päevastatistika esitamise tabel ning suleti Eesti kohustusliku kogumispensioni fondide indeksi EPI senised alamindeksid.

Põhilised muudatused statistika avaldamisel on:

 • Pensioni II ja III samba fondide päevastatistika tabelisse pikaajalise tootluse näitaja juurde lisandub 15 aasta tootlus. Seni oli pikim kuvatav tootluse näitaja 10 aasta kohta.
 • Päevastatistika tabelis hakatakse näitama fondide jooksvate tasude määra, mis arvutatakse fondivalitseja poolt fondi eelmise aasta tasude ja kulude põhjal.
 • Uues päevastatistika tabelis saab pensionifonde uut moodi sorteerida, näiteks osaku hinna, fondimahu, jooksvate tasude või riskitaseme kaupa.
 • Muutub pensionifondide selekteerimine strateegiate kaupa, selle asemel on võimalik fonde selekteerida riskitaseme järgi.
 • Pensioni II samba fondide päevastatistika tabelis lõpetatakse senine fondide riski ehk volatiilsuse näitaja avaldamine.
 • Lõpetatakse EPI alamindeksite EPI-25, EPI-50 ja EPI-75 avaldamine. Konservatiivse strateegia pensionifondide indeks EPI-00 nimetatakse ümber, selle uus nimetus on EPI-10. Kohustuslike pensionifondide üldindeks EPI jääb alles.

Strateegia asemel riskitase

 • Pensioni II samba fonde ei jagata enam fondi strateegiate järgi konservatiivse, tasakaalustatud, progressiivse ja agressiivse strateegiaga fondideks. Seni traditsioonilistest strateegiatest on alles jäänud ainult konservatiivse strateegia määratlusega fondid.
  • Konservatiivse pensionifondina käsitatakse pensionifondi, mille varast investeeritakse madala investeerimisriskiga instrumentidesse vähemalt 90 protsenti (varem oli see näitaja 100 protsenti).
 • Uus viis, kuidas fonde määratleda ja selekteerida, on riskitasemete kaupa. Selleks arvutavad fondid välja oma riskitaseme, kasutades selleks SRRI (Synthetic Risk & Reward Indicator) ehk riski- ja tuluindikaatori kolmeastmelist skaalat, kus 1-2 on madal, 3-4 keskmine ja 5-7 on kõrge riskitase.
  • Riski- ja tuluindikaator näitab seost riski ja võimaliku tulu vahel fondi investeerimise korral. Indikaatori aluseks on fondi osaku väärtuse muutus viimase 5 kalendriaasta jooksul.
 • Tulemust arvestades saadakse uus pensionifondide jaotus madala, keskmise ja kõrge riskitasemega fondidest.
 • Fondide senine riski ehk volatiilsuse näitaja asendatakse uut tüüpi riskitaseme määramisega. Uues päevastatistika tabelis saab pensionifonde riskitaseme järgi ka selekteerida.

EPI alamindeksite sulgemine

 • Seoses sellega, et pensionifondide investeerimispiirangud ja esitlemine strateegia põhiselt on muutunud, ei saa enam rääkida ka välja kujunenud EPI-indeksi jagunemisest erineva strateegiaga fondide lõikes. Seetõttu lõpetab Pensionikeskus EPI-25, EPI-50 ja EPI-75 alamindeksite kuvamise. Alles jääb üldindeks EPI ning konservatiivse strateegiaga fondide jaoks muudetakse EPI-00 nime, uus indeks on EPI-10.