Eesti
Uudised
Filtreeri
Riigikogu langetas pensionifondide valitsemistasusid
Tuleva kaalub kolmanda samba ja eraldi indeksifondi loomist
Kohustuslike ja vabatahtlike pensionifondidega seotud info kättesaadav pensionikontolt
Vabatahtlikku pensionisambasse panustab vaid käputäis tööandjaid
Kolmanda pensionisambaga liitujaid jääb järjest vähemaks
Pensionifondide investeeringud Eestisse kasvasid hüppeliselt
Iga kolmas inimene ei tea, kui suureks kujuneb tema pension

Ministeerium kolmandale sambale erandit ei kaalu

12.12.17 Postimees, Majandus

Kuigi finantsasutused on teinud rahandusministeeriumile ettepaneku, et kolmanda pensionisamba ühekordsed väljamaksed jääks aastatulust välja, ei ole ministeerium seda seni põhjalikumalt analüüsima hakanud, kuna leiab, et tegelikult ei ole uuest aastast enam oluline, mis tuluga on tegemist.

Swedbanki investeerimise ja pensioni valdkonnajuhi Kaire Peigi sõnul on pangad teinud rahandusministeeriumile ettepaneku kolmanda samba väljamaksed aastatulust välja arvata. Rahandusministeeriumis on ettepanekut ühel korral huvigruppidega arutatud ja seejuures tutvustatud ka ministeeriumi seisukohta selles küsimuses. Rohkem see teema jutuks tulnud ei ole.

Rahandusministeeriumi asekantsleri Dmitri Jegorovi sõnul ei ole huvigruppide tõstatatud probleem, et väljamaksed fondist lähevad üldise tulu hulka, mille alusel otsustatakse, kas inimesel on õigus maksuvabale tulule või mitte, kolmandale sambale omane probleem. «Maksuvaba tulu 500 eurot on soodustus neile, kelle tulu ei ole suur ehk kuni 1200 eurot.»

Jegorov on seisukohal, et see, mis liiki tuluga on tegemist, ei ole oluline. «Seega, kui keegi saab 2100 eurot tulu kuus, siis tal ei ole õigust maksuvabale tulule, sest ta ei kuulu riigi toetamist vajavasse sihtrühma. Ka siis, kui see 2100 tuleb kolmandast sambast,» põhjendas ministeeriumi asekantsler.

SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst märkis samas, et sooviga kaitsta oma klientide huve, on nad saatnud ettepaneku kolmanda samba maksustamise probleemi lahendamise kohta lisaks rahandusministeeriumile ja maksu- ja tolliametile ka riigikogu rahanduskomisjonile.

«Me ei taha leppida olukorraga, kus kolmanda samba kliendi sama tulu osaleb maksuvaba tulu arvestuses nii kolmanda samba sissemakseid tehes kui väljamakseid võttes. Sisuliselt on tegemist sama tulu topeltmaksustamisega, mis ei tohiks olla seaduse eesmärk ja tahe,» põhjendas Holst.

Keda muudatus puudutab, keda ei puuduta?

Muudatus ei puuduta:

  • isikuid, kelle maksustatavad sissetulekud koos kolmandast sambast välja võetud summaga jäävad alla 14 400 euro aastas;
  • neid, kelle maksustatavad sissetulekud ilma kolmandast sambast välja võetud summaga ületavad 25 200 eurot aastas, nemad maksavad kolmandast sambast võetud summadelt kümneprotsendilist tulumaksu;
  • ka ei puuduta muutuv süsteem neid, kes saavad eluaegset annuiteetpensioni, sest see ei ole maksustatav tulu, sellelt ei pea tulumaksu tasuma ning seda ei liideta maksustatud tulule.

Muudatus puudutab:

  • inimesi, kelle maksustatav aastatulu ilma kolmanda samba väljamakseta on kuni 14 400 eurot ning kolmanda samba väljamakse tõstab selle üle 14 400 euro. Sellisel juhul hakkab kolmanda samba väljamakse vähendama maksuvaba tulu suurust ja vähenenud maksuvaba tulu arvelt tekib tulumaksumaksmise kohustus. Maksimaalne juurdemakstav tulumaks võib sellisel juhul ulatuda 1200 euroni aastas;
  • inimesi, kelle maksustatav aastatulu ilma kolmanda samba väljamakseta jääb vahemikku 14 400 – 25 200 eurot. Sellisel juhul on maksuvaba tulu olnud ilma kolmanda samba väljamakseta juba vähem kui 6000 eurot ning iga lisanduv euro täiendavat tulu, sh kolmanda samba väljamakse, vähendab seda.

Tähele tasub panna

  • Kolmanda samba sissemaksete osas ei muutu midagi – sissemaksetelt saab kuni 15 protsendi ulatuses aastatulult (kuid mitte rohkem kui 6000 eurolt) tagasi 20 protsenti tulumaksu.
  • Kolmanda samba väljamaksed maksustatakse ka uuel aastal sarnaselt praegusega – alla 55-aastastel inimestel peetakse väljamaksmise hetkel kinni tulumaks 20 protsenti ning üle 55-aastastel inimestel vastavalt 10 protsenti.

Allikas: kindlustusseltsid

Näide 1: tuleb lisaks maksta

Töötav pensionär, kelle aastatulu ilma kolmanda samba väljamakseta on 14 400 eurot aastas.

Ta võtab korraga kolmandast sambast välja 2600 eurot, mistõttu tema aastatulu kasvab 17 000 euroni. Kui palgalt maksab ta 1968 eurot tulumaksu, siis kolmas sammas suurendab tulumaksu summat 400 euro võrra.

Sellised isikud on eriti õnnetus olukorras, kuna nad saavad oma lõpliku tulumaksu summa teada alles tuludeklaratsiooni esitamisel ja peavad tulumaksu juurde maksma.

Süsteem on analoogne mitte ainult kolmanda samba väljamaksete puhul, vaid ka siis, kui näiteks tööandja maksab preemiat.

Näide 2: väike sissetulek tuleb kasuks

Pensionär, kelle riiklik pension on 400 eurot kuus ehk 4800 eurot aastas, võtab korraga kolmandast sambast välja 1500 eurot.

Sellega kasvab tema aastatulu 6300 euroni. Pensionilt ei pea ta tulumaksu maksma, sest see mahub maksuvaba 6000 euro sisse aastas. Kolmanda samba puhul peab ta ainult 6000 eurost üle minevalt 300 eurolt maksma 10 protsenti ehk 30 eurot.

Kuna kindlustusselts või fond on kolmanda samba väljamaksel 150 eurot tulumaksu (1500 x 10 protsenti) kinni pidanud, saab ta 120 eurot (150 on maksnud, kuid 30 pidi maksma) tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi.

Seega neil, kel sissetulek on väike ja kes võtavad korraga raha välja, muutub olukord paremaks.

Näide 3: eluaegset pensioni ei mõjuta

Töötava pensionäri puhul, kes saab riiklikku pensioni 400 eurot kuus, eluaegset makset kolmandast sambast 100 eurot ning töötasu 500 eurot, on tema igakuiseks maksustatavaks sissetulekuks 900 eurot, sest kolmanda samba eluaegset pensioni tuluks ei loeta. Nii maksab ta tulumaksu pensionilt ja palgalt 80 eurot kuus.

Allikas: kindlustusseltsid