Eesti
Uudised
Filtreeri
Kommentaar: Pension on maksustatav tulu
Pensionireform ajas prantslased streikima
Austria protestib pensioniea hüppelise tõusu vastu
Ebavõrdsus jõuab tulevaste pensionärideni
I sambas käib reform
Täiendav pensionitõus on tänavu ära jäämas
Riiklik pension tõuseb 1. aprillist

Kommentaar: Pension on maksustatav tulu

15.05.03 Postimees

Aasta alguses oli Eestis üle 300 000 riikliku vanadus- ja väljateenitud aastate pensioni saaja, kelle keskmine pensioniõiguslik staaž oli 44 aastat. Pärast riiklike pensionide indekseerimist käesoleva aasta 1. aprillil on keskmise staažiga pensionäri pension 1975 krooni.

Niisugune on kuiv statistika. Tavaliselt ei mahu inimene ühtlasesse keskmisse, ikka on tal midagi vähem või rohkem kui keskmiselt. On inimesi, kelle pensioniõiguslik staaž on suurem kui 44 aastat, järelikult saavad nad suuremat pensioni.

Käesoleva aasta mai seisuga sai üle 3000-kroonist pensioni 3653 inimest, nendest riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel vanaduspensioni saajaid oli 2593 ja väljateenitud aastate pensioni saajaid 19, teiste seaduste alusel 1041.
816 inimese pension oli suurem kui 4000 krooni. Just keskmisest suuremat pensioni saavate inimeste hulgas on viimane riiklike pensionide indekseerimine küsimusi tekitanud, kuna pension ei suurenenud nii palju kui loodeti. Miks?

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse tulumaksuga see osa pensionist, mis ületab 3000 krooni. Kui indekseerimise tulemusena kasvas isiku pension 3000 kroonist suuremaks, teevad pensioniametid vajaliku mahaarvamise juba enne pensioni väljamaksmist. Nii võibki juhtuda, et inimene ei tea, kui suur talle määratud pension tegelikult on. Selguse saamiseks pöörduge kindlasti oma pensioniameti poole.

Tulumaksuseadusele vastavalt võib iga inimene saada maksuvaba tulu 12 000 krooni aastas ehk 1000 krooni kuus. See õigus on ka igal riikliku pensioni saajal. Näiteks inimene, kelle pension on kuni 4000 krooni ja tal ei ole muud sissetulekut, tulumaksu maksma ei pea. Selle õiguse kasutamiseks tuleb esitada avaldus.

Tuleb aga tähele panna, et pensionär, kes saab tulu mitmest allikast, näiteks töötab, peab valima, kas ta soovib lubatud mahaarvamise teha töötasult või pensionist, ja esitama avalduse vastavalt tööandjale või elukohajärgsele pensioniametile. Mitmes kohas tulumaksuvaba miinimumi maha arvata ei saa.

Külli Pedak
Sotsiaalkindlustusameti peadirektor