Eesti
Uudised
Filtreeri
Kolmas sammas sisaldab peidetud võimalusi
Pensioni kolmas sammas – võimalus targale, oht lollile

2003

III samba kindlustamine hoogustub aasta lõpul
III pensionisambast võib teha püssirohutünni
Pensioniraha liigub aktsiate poole
Hansapank loob kaks uut fondi
Soome noored säästavad pensioniks

Kolmas sammas sisaldab peidetud võimalusi

14.01.04 Äripäev

Investor ei oska kogumispensioni võimalusi kasutada

Kuigi kolmanda pensionisamba fondidesse investeerimise võimalus on inimestele väga atraktiivseks tehtud, valib enamik liitujaid teadmatusest kolmanda samba kõige madalama tootlikkusega pangahoiusega sarnase teenuse.

Tegelikult annab kolmas pensionisammas suurepärase võimaluse investeerida tulumaksuvabalt ligi 100sse nii sise- kui välismaa investeerimisfondi.

Pensioni kolmandas sambas ehk täiendavas kogumispensionis on võimalik valida kolme teenuse vahel. Kõik need valikud pakuvad inimestele võimalust saada tagasi tulumaks 26% ulatuses.

Esiteks pakub pensioni kolmas sammas garanteeritud intressiga pensionikindlustust ehk pangahoiusega sarnast teenust. Siin pakuvad pangad ja elukindlustusseltsid umbes 3,5% suurust garanteeritud aastatootlust. “Seda tüüpi teenust on pakutud juba aastaid, ta on inimestele teada ja reeglina mõistetakse kogu kolmanda samba all ekslikult just seda teenust,” selgitas Sampo Varahalduse arendusjuht Peeter Schamardin. Tema sõnul sobib see valik riskikartlikele inimestele, kes ilma garanteeritud tootluseta end ebamugavalt tunnevad. Siin hakkab investeeritud raha kasumit tootma alles vähemalt viie aasta pärast. Kui leping lõpetada ennetähtaegselt, kaasnevad sellega suured seltsi kulud ja kulutused elukindlustuskaitsele.

Ühispanga Varahalduse juhatuse liige Märt Meerits kommenteeris, et lepingu esimestel aastatel on tõesti raha väljavõtmine seotud trahvidega. “Pensionikindlustus garanteerib pikaks perioodiks intressi ning pakub ka lisakasumit tulumaksu näol,” ütles ta. Mõte on selles, et riik annab tulumaksu tagasi vaid selle arvestusega, et raha ei võeta välja enne pensioniaja saabumist.

Teine pensioni kolmanda samba valikuvõimalus on vabatahtlik fond. Schamardini sõnul on see teenus kõige paindlikum ja läbipaistvaim, kus on täiesti vabad sisse- ja väljamaksed. Eestis pakuvad vabatahtlikke pensionifonde Hansapank, Ühispank, Sampo Pank ja LHV. Investeerimisrisk on kliendi kanda. Seni on kõigil olnud korralikud tootlused. Elukindlustust see valik ei paku.

Kolmas pensioni kolmanda samba valik on investeerimisriskiga pensionikindlustus ehk inimene valib ise fondid, kuhu raha paigutab. Fonde on võimalik kogumise käigus vahetada. Hansapangas on selle teenuse nimi fondiplaan. Hansapanga Kindlustuse juhatuse esimehe Paavo Põllu sõnul sobib viimati nimetatud teenus vaid väga teadlikule kliendile, kes soovib ise erinevatest investeerimisfondidest ja aktsiatest portfelli kokku panna. Siin on võimalus võtta nii väga madalat kui ka väga kõrget investeerimisriski.

Hansapanga anonüümseks jääda soovinud klient rääkis, et valis investeerimisriskiga pensionikindlustuse, sest tahab ise otsustada, kuhu raha paigutada. “Käsitlen seda kui investeerimisobjekti,” möönis ta. Lisaks motiveerib teda riigilt krediidi saamine tulumaksu tagastuse näol ja asjaolu, et ta saab raha igal ajal ilma suuremate lisakuludeta välja võtta.

Kui inimese aastane brutopalk on 100 000 krooni ja ta investeerib sellest aastas kuni 15% ehk 15 000 krooni kolmandasse sambasse, tagastab maksuamet talle aasta lõpus 3900 krooni. Kui inimene katkestab lepingu ennetähtaegselt, tuleb tal otsekohe tasuda juba tagastatud tulumaks.

Kolmanda sambaga on seni liitunud 60 000 inimest. Enamik neist on valinud garanteeritud intressiga pensionikindlustuse. Hansapangal on 23 288 täiendava kogumispensioni klienti. Enamik ehk 20 463 on valinud garanteeritud intressi pakkuva kindluse. Vabatahtlike pensionifondide kasuks otsustas 1500 liitujat. Investeerimisriskiga pensionikindlustuse ehk fondiplaani on valinud 1425 inimest.

Erinevalt teisest sambast võivad kolmanda samba väljamaksed alata juba 55aastaseks saamisel, teise samba puhul on vanuse piiriks 63 aastat.

Väljamaksed võivad olla kas eluaegse igakuise pensioni kujul või ühekordse summana. Teisest sambast ei saa raha korraga välja võtta. Kui võtta kolmandast sambast välja korraga terve summa pärast 55aastaseks saamist, tuleb tasuda tulumaksuna 10%. Kui maksed toimuvad igakuiselt, siis tulumaksu tasuda ei tule. Kogutud summa on ka pärandatav.

Kolmandas sambas pensioni kogumist on võimalik katkestada, see ei ole võimalik teises sambas. Kui kogutud raha ennetähtaegselt välja võtta, tuleb tagasi maksta tagastatud tulumaks ja maksta teenitud tulult 26%, vahel ka rohkem. Töövõimetuse tekkimise korral saab kolmanda samba raha kasutada ka enne 55aastaseks saamist, teise samba puhul on vanusepiir ikka 63 aastat.


Ettevaatust, kindlustus
Pangad ja seltsid pakuvad paljudel juhtudel kolmanda pensionisamba teenust investeerimisriskiga pensionikindlustus automaatselt koos elukindlustuse ja õnnetusjuhtumikindlustusega. Äripäeva toimetus soovitab teha investeerimisriskiga pensionikindlustuse ilma elu- ja õnnetusjuhtumikindlustuseta, sest vastasel juhul muutub teenus läbipaistmatuks ja võimalik tootlus kahaneb tunduvalt.

Kuna kõik kolm kolmanda samba teenust on omavahel konkureerivad, siis ilmselgelt soovitab kindlustusandja just kindlustust ja fondivalitseja just fondi. Sellepärast tasub erapooletut nõu otsida eelkõige kohast, kus kõik kolm valikuvõimalust on teenustevalikus olemas (näiteks pankadest).

Annika Matson

Kolmanda samba kolm valikut 

  • 1. Garanteeritud intressiga pensionikindlustus

kuidas toimib: selts investeerib raha ja garanteerib tootluse
tulusus: garanteeritud intress (3–5%) 5 aasta kaupa
investeeringu läbipaistvus: ei
elukindlustus: lepingu sõlmija valik, võib jätta määramata
lisakindlustus: võimalik
väljumine: raske, lühiajaliselt suurte kaotustega
väikseim võimalik kuumakse: 200

  • 2. Vabatahtlik pensionifond

kuidas toimib: fondihaldur investeerib raha
tulusus: oleneb väärtpaberituru liikumisest ja valitud fondist
investeeringu läbipaistvus: jah
elukindlustus: ei
lisakindlustus: ei
väljumine: igal ajal
väikseim võimalik kuumakse: 300

  • 3. Investeerimisriskiga pensionikindlustus

kuidas toimib: fondihaldur investeerib
tulusus: oleneb väärtpaberituru liikumisest ja valitud fondist
investeeringu läbipaistvus: jah
elukindlustus: lepingu sõlmija valik, võib jätta määramata
lisakindlustus: võimalik
väljumine: igal ajal
väikseim võimalik kuumakse: lepingu sõlmija valik, võib jätta määramata

Allikas: Hansapank, Äripäev