Eesti
Filtreeri
Tähelepanu! Pensionikeskus alustas riigipoolsete kompensatsioonimaksete tegemist
Tähelepanu! Pensionikeskus alustas täiendavalt II sambasse laekunud summade tagasi kandmist
“Minu pensionikonto” ligipääs on ajutiselt suletud
Ginter ja Agarmaa: kohus keelas võlgnikel pensionivara välismaale viimise
Teisest sambast lahkumise asjus on ümber mõelnud 3600 inimest
10 põhjust, miks võtta II sambast lahkumise avaldus tagasi
Pensionilepingute väljamaksete üleandmine sotsiaalkindlustusametile 1. juuni 2021

Kogumispensioni 4 protsendi maksete kompenseerimine jaanuaris 2023

30.12.22 Rahandusministeerium

Perioodil 2020. aasta 1. juuli kuni 2021. aasta 31. august tegemata jäänud kogumispensioni 4 protsendi maksete kompenseerimine jaanuaris 2023

Vahepeal tegemata jäänud sotsiaalmaksu arvelt tehtavad 4 protsendi maksed kompenseeritakse 2023. aasta jaanuari lõpus.  

Kompenseerimine puudutab 1961. aastal ja hiljem sündinud inimesi, kes tegid oma 2 protsendi makseid ja kes ei ole vahepeal II sambast lahkunud. Varem sündinud isikute maksed peatatud ei olnud ja nemad kompenseerimises ei osale. Need, kes on praeguseks II sambast juba lahkunud, on oma kompensatsiooni juba kätte saanud.

Sambasse jäänutele lastakse jaanuari lõpus kompenseeritava summa ulatuses välja täiendavad osakud pensionifondides, kuhu nende igakuised maksed muidu laekuvad. Kui maksed lakekuvad pensioni investeerimiskontole, kantakse ka kompenseeritav summa sinna.

Jaanuaris II sambast lahkujad saavad samas kuus lihtsalt täiendava väljamakse. Uusi pensionifondi osakuid neile vahepeal välja ei lasta ega kannet pensioni investeerimiskontole ei tehta.

Kui teise sambaga liitunu on jõudnud juba pensionile minna ja saanud ühekordse väljamakse või sõlminud kogu oma teise sambasse kogutud raha eest pensionilepingu, siis ei hakata talle Pensionifondi osakuid enam välja laskma ega kompenseeritavat summat pensioni investeerimiskontole kandma. Ühekordse väljamakse saanud isik saab sellisel juhul uue väljamakse ja pensionilepingu sõlminud isikule kantakse kompenseeritav summa tema lepingusse.   

Kompenseeritav summa arvutatakse Maksu- ja Tolliametile 1.07.2020–31.08.2021 deklareeritud tuludelt arvutatud kogumispensioni 2 protsendi maksete alusel, korrutades nende maksete summa kahega. Kui II samba pensionifondide keskmine tootlus on perioodil 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 31. detsembrini positiivne, suureneb kompenseeritav summa selle tootluse võrra.