Eesti
Uudised
Filtreeri
Tulevasi pensionäre ahvatletakse kinkidega
Pensionipõlve kindlustajad kannavad investeerimisriske
Kogumispensioniga on liitunud 140 inimest
Pensionireformi II sambaga liitumise vajalikkuses pole kahtlust
Inspektsioon registreeris veel neli uut pensionifondi
EVK alustab kogumispensioni valikuavalduste vastuvõttu
Rahakompass sellel nädalal Kuressaares

Inspektsioon registreeris veel neli uut pensionifondi

03.05.02 BNS

Finantsinspektsiooni juhatus registreeris reedel veel neli kohustuslikku pensionifondi lisaks neile 11 fondile, mis said loa tegevuse alustamiseks teisipäeval.

Reedel otsustas inspektsioon registreerida kaks Ühispanga ja kaks ERGO Varahalduse kohustuslikku pensionifondi, ütles BNS-ile finnatsinspektsiooni investeerimis- ja pensionifondide järelevalve osakonna juhataja Angelika Koha.

Üks kummastki paarist on konservatiivse strateegiaga fond, mis võib investeerida ainult võlakirjadesse, teine on kuni 50 protsenti aktsiatesse investeeriv fond.

Tegevusloa said Ühispanga Konservatiivne Pensionifond ja Ühispanga Progressiivne Pensionifond, ERGO Rahulik Pensionifond ja ERGO Tuleviku Pensionifond.

Teisipäeval registreeris inspekstoioon 11 kohustuslikku pensionifondi, kõigi 15 registreeritud fondi tingimused jõustuvad laupäval. Sellest ajast on võimalik pensionifondide tingimuste ja emissiooniprospektidega tutvuda.

Finantsinspektsioon on väljastanud kohustusliku pensionifondi valitsemise tegevusloa Seesam Varahaldusele, LHV Varahaldusele, Sampo Varahaldusele, Hansa Investeerimisfondidele (endine Hansa Aktivate Juhtimise AS), Ühispanga Varahalduse AS-ile ja ERGO Varahaldusele.

Laupäeval alustavad tegevust järgmised 15 kohustuslikku pensionifondi, mille vahel saavad inimesed valikuotsust langetada:
Hansa Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia)
Hansa Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia)
Hansa Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)
Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 25
Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50
Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension Intress
LHV Aktsiapensionifond
LHV Intressipensionifond
Seesami Kasvu Pensionifond
Seesami Optimaalne Pensionifond
Seesami Võlakirjade Pensionifond
Eesti Ühispanga Pensionifond Konservatiivne
Eesti Ühispanga Pensionifond Progressiivne
ERGO Rahulik Pensionifond
ERGO Tuleviku Pensionifond

Enne kohustusliku pensionifondi osakute levitamise ning valikuavalduste vastuvõtmise alustamist peab pensionifondi valitseja osakute pakkumise avalikult välja kuulutama vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Teates peab pensionifondivalitseja muuhulgas teada andma pensionifondi osakute levitamise alguskuupäeva ning emissiooniprospekti ja pensionifondi osakute levitamise kohad.

Finantsinspektsioon soovitab tulevastel investoritel teha oma fondivaliku otsused kaalutletult, vaagides põhjalikult erinevate kohustuslike pensionifondide eeliseid.
Fondivalitsejad on lubanud rõhuda pensioniks kogutava raha paigutamisel usaldusväärsusele, investeerides raha Euroopa riikide võlakirjadesse ja madala riskiastmega aktsiatesse.

Kohustuslik kogumispension on aastaid ette valmistatud kolmesambalise pensionireformi teine sammas, mis võimaldab inimesel maksta kaks protsenti enda 20-protsendilisest sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osast, millele riik lisab neli protsenti. Teise sambaga liitumisotsuse langetamine on pöördumatu, küll saab inimene soovi korral kindlustusperioodi vältel fonde vahetada.

Teine sammas on ulatusliku pensionireformi kõige kauem ja põhjalikumalt ette valmistatud osa, mis läheb riigile 30 aasta jooksul maksma umbes miljard krooni aastas.

Vaata lisaks:

  • Pensionifondide tutvustused