Eesti
Filtreeri
Kogumispensioniga liitunud eelistavad agressiivseid fonde
Kogumispensioniga liitujate statistika
Kogumispensioniga on liitunud üle 10 000 inimese
FIEd jäävad teise sambata
Kas väike fond on sama hea kui suur?
Teadlikke pensionifondi valijaid on vähe
Kogumispensionide seaduse muudatus

Inspektsioon registreeris 11 kohustuslikku pensionifondi

30.04.02 BNS

Finantsinspektsiooni juhatus otsustas teisipäeval registreerida alates 4. maist 11 kohustuslikku pensionifondi, kokku võib fonde esialgu tulla 15.

Õiguse pakkuda kohustuslikku pensionikindlustust said inspektsiooni teatel järgmised fondid:

Hansa Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia)
Hansa Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia)
Hansa Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)
Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 25
Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50
Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension Intress
LHV Aktsiapensionifond
LHV Intressipensionifond
Seesami Kasvu Pensionifond
Seesami Optimaalne Pensionifond
Seesami Võlakirjade Pensionifond

Nende kohustuslike pensionifondide tingimused jõustuvad 4. mail. Enne seda on pensionifondi osakute levitamine keelatud.

Enne kohustusliku pensionifondi osakute levitamise ning valikuavalduste vastuvõtmise alustamist peab vastava pensionifondi valitseja pensionifondi osakute pakkumise avalikult välja kuulutama vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

Väljakuulutamise teates peab pensionifondivalitseja muuhulgas täpselt teada andma pensionifondi osakute levitamise alguse kuupäeva ning emissiooniprospekti ja pensionifondi osakute levitamise kohad.

Lisaks teisipäeval registreeritud 11 pensionifondile kavatseb finantsinspektiooni juhatus langetada järgmised registreerimisotsused neljapäeval.

Kahe pensionifondi registreerimist taotleb Ühispank, kaks fondi on plaanis avada ERGO Varahaldusel, ütles inspektsiooni investeerimis- ja pensionifondide järelevalve osakonna juhataja Angelika Koha BNS-ile.

Koha sõnul ei takistanud kõigi 15 fondi üheaegset registreerimist mitte materjalide puudulikkus, vaid ajanappus, kuna inspektsioon pole jõudnud veel kõigi fondivalitsejate taotlustega põhjalikult tutvuda.

Finantsinspektsioon soovitab tulevastel investoritel teha oma fondivaliku otsused kaalutletult, vaagides põhjalikult erinevate kohustuslike pensionifondide eeliseid ning kontrollides fondivalitseja tegevusloa olemasolu ja fonditingimuste registreeritust.
Samuti soovitab inspektsioon jälgida pensionifondivalitsejate teateid kohustuslike pensionifondide osakute avaliku pakkumise väljakuulutamise kohta.

Finantsinspektsioon on väljastanud kohustusliku pensionifondi valitsemise tegevusloa kõigile fondivalitsejatele, kes oma taotlused esitasid – Seesam Varahaldusele, LHV Varahaldusele, Sampo Varahaldusele, Hansa Investeerimisfondidele (endine Hansa Aktivate Juhtimise AS), Ühispanga Varahalduse AS-ile ja ERGO Varahaldusele.

Pensionifondi registreerimiseks pidi fondivalitseja esitama inspektsioonile pensionifondi osakute emissiooniprospekti, depoopangaga sõlmitud depoolepingu ja andmed kvalifitseeritud fondijuhi kohta.

Seoses kogumispensioni fondide registreerimise venimisega valmistas rahandusministeerium ette seaduseelnõu, mille kohaselt nihkub kogumispensioniga liitumise tähtaeg 50-60 aastaste inimeste jaoks 1. juunilt 1. novembrile. Need isikud, kes soovivad hakata kogumispensionifondi makseid tasuma alates 1. juulist, saavad seaduse kohaselt esitada liitumisavaldusi 1. juunini. Kõik, kes soovivad pensionireformi teise sambaga liituda alates järgmise aasta algusest, peaksid oma avaldused esitama 1. juunist 1. novembrini.

Kohustuslik kogumispension on aastaid ette valmistatud kolmesambalise pensionireformi teine sammas, mis võimaldab inimesel maksta kaks protsenti enda 13-protsendilisest sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osast, millele riik lisab neli protsenti. Teise sambaga liitumisotsuse langetamine on pöördumatu, küll saab inimene soovi korral kindlustusperioodi vältel fonde vahetada.