Eesti
Filtreeri
Täna algab riiklik pensionireformi kommunikatsioonikampaania

ERGO Varahalduse AS sai fondivalitseja tegevusloa

21.04.02

Finantsinspektsiooni juhatus otsustas täna väljastada kohustusliku pensionifondi valitsemise tegevusloa ERGO Varahalduse AS-ile (asutamisel).

Kohustusliku pensionifondivalitseja tegevusloa omanik peab registreerima Finantsinspektsioonis ka kohustusliku pensionifondi. Enne kohustusliku pensionifondi registreerimist on tegevusloa omanikul keelatud igasuguste otseste või kaudsete pakkumiste tegemine kohustusliku pensionifondiga liitumiseks või osakute omandamiseks.

Tänaseks on Finantsinspektsioon väljastanud kohustusliku pensionifondi valitsemise tegevusloa kõigile fondivalitsejatele, kes oma taotlused käesoleval aastal on esitanud: Seesam Varahaldusele, LHV Varahaldusele, Sampo Varahaldusele, Hansa Investeerimisfondidele (endine Hansa Aktivate Juhtimise AS), Ühispanga Varahalduse AS-ile ja ERGO Varahaldusele.

“Fondivalitsejatele tegevuslubade väljastamisega on läbitud oluline ja keskne etapp II samba pensionifondide turule tulekuks”, ütles Finantsinspektsiooni investeerimis- ja pensionifondide järelevalve osakonna juhataja Angelika Koha.  “Täna võib öelda, et ettevalmistused ka pensionifondide registreerimiseks on lõpusirgel”, lisas Koha.

Et tagada investoritele piisav valikuvõimalus, kavatseb Finantsinspektsioon registreerida piisava hulga II samba pensionifonde samaaegselt.  “Inspektsiooni juhatus püüab teha kõik, et üheaegselt saaksid registreeritud kõik fondid, ent see sõltub paljuski ka fondivalitsejatest”, ütles Angelika Koha. “Inspektsioon töötab selle nimel, et nii fondivalitsejate tegevuses kui ka pensionifondide registreerimisel oleks täidetud kõik seaduses sätestatud nõuded. Ainult nii suudame me aidata kaasa II samba fondide usaldusväärsusele”, märkis Koha.