Eesti
Filtreeri
Huvi II pensionisamba maksete suurendamise vastu on suur
2023. aastal riisusid pensionifondide koore indeksifondid
Järgmisest aastast saab suurendada teise pensionisamba makseid

2023

Teisest pensionisambast lahkusid eelkõige väheste säästudega leibkonnad
Valitsuse kinnitatud pensionitõusuga jõuab keskmine pension 700 euroni
Tänavune pensionitõus on 15 aasta suurim

2022

Kogumispensioni 4 protsendi maksete kompenseerimine jaanuaris 2023

Alates 2022. aasta veebruarist hakkab teise samba pensionikindlustusmakseid kindlustusseltside asemel tegema Sotsiaalkindlustusamet

28.12.21 Sotsiaalkindlustusamet

Sotsiaalkindlustusamet hakkab alates 2022. aasta veebruarist tegema teise samba pensionikindlustusmakseid inimesetele, kel oli sõlmitud eluaegne pensionileping kindlustusseltside ERGO Life Insurance SE ja SEB Life and Pension Baltic SE filiaalidega.

Järgmise aasta jaanuaris lõppevad umbes tuhande inimese teise samba eluaegsed pensionilepingud Ergo Life Insurance SE ja SEB Life and Pension Baltic SE filiaalidega.

Viimase pensionikindlustusmakse teevad nimetatud seltsid järgmise aasta jaanuaris ning kindlustuslepingud loetakse lõppenuks. Alates järgmise aasta veebruarist jätkab Sotsiaalkindlustusamet pensionimaksete tegemist neile, kes soovisid jätkata eluaegse pensionilepinguga ega vahetanud kindlustusseltsi.

Muudatus tähendab seda, et alates 2022. aasta veebruarist hakkab kindlustusseltside asemel tegema makseid Sotsiaalkindlustusamet. Pensionikindlustusmakse suurus inimese jaoks ei muutu.

Sotsiaalkindlustusamet hakkab maksma pensionikindlustusmakseid üks kord kuus 12. kuupäeval. Kui maksepäev satub puhkepäevale, tehakse makse puhkepäevale eelneval tööpäeval.

Inimesed, kes said kindlustusseltsidelt oma pensionikindlustusmakseid seni kord kvartalis ehk neli korda aastas, hakkavad Sotsiaalkindlustusametilt saama pensionikindlustusmakseid iga kuu. Sotsiaalkindlustusamet arvutab nende inimeste maksed ümber igakuisteks,

näiteks:

Tõnu sai seni oma pensionikindlustusmakseid neli korda aastas ja tema kvartaalse makse suurus oli 150 €. Tõnu viimane makse laekus talle 2021. a detsembris ning tema järgmine makse pidi toimuma 2022. a märtsis. Sotsiaalkindlustusamet arvutab 2022. a veebruaris Tõnu 150 € suuruse kvartaalse makse ümber igakuiseks ehk edaspidi saab Tõnu iga kuu 50 €.

2022. a. veebruaris maksab Sotsiaalkindlustusamet Tõnule tema 2022. a jaanuari ja 2022. a veebruari pensionikindlustusmakse ehk kogusummas 100 €. Alates 2022.a märtsist jätkuvad Tõnu igakuised maksed summas 50 € kuus.

Kui pensionileping oli sõlmitud garantiiperioodiga ja kindlustusvõtja sureb, siis maksmata jäänud summa kantakse jätkuvalt ühekordse maksena kindlusvõtja poolt määratud soodustatud isikule. Soodustatud isikuid saab kindlustusvõtjal ka edaspidi muuta ja/või lisada. Selleks tuleb alates 2022. aasta veebruarist ühendust võtta Sotsiaalkindlustusametiga iseteenindusportaali suhtluse kaudu või saates kirja e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Sotsiaalkindlustusametile pensionimaksete tegemiseks vajalike andmete olemasolu tagavad kindlustusseltsid. Oma kontaktandmete muutmiseks või kontrolliks võite võtta alates 2022. a veebruarist ühendust Sotsiaalkindlustusametiga iseteenindusportaali suhtluse kaudu või saates kirja e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Pensionilepingute kindlustusvõtjad ja soodustatud isikud, kes juba saavad regulaarseid väljamakseid, ei pea omalt poolt midagi tegema. Neile laekub veebruaris raha kindlustusseltsi asemel Sotsiaalkindlustusametist.