Eesti
Uudised
Filtreeri
Pensionisäästud – uutmoodi riskikapital
Toivo Saar lahkub Seesam Elukindlustuse juhi kohalt
66-protsendine hinnatõus on ebatõenäoline
Eluea tõus kergitab eluaegse pensionikindlustuse hinda
Seesam täiendas fondivalikut
Kolmas sammas liigub ühtlaste tuuridega edasi
Kuue kuuga lisandus 7042 uut III samba pensionilepet

66-protsendine hinnatõus on ebatõenäoline

25.09.03 Äripäev

23. septembri Äripäeva on sattunud Ühispanga Elukindlustuse eluaegse pensionikindlustuse kohta valeinformatsioon, mis otseselt kahjustab meie ärihuve. Eksitav on artikli “Eluea tõus kergitab eluaegse pensionikindlustuse hinda” juures kasutatud hinnavõrdlustabelis avaldatud info Ühispanga Elukindlustuse eluaegse pensionikindlustuse makse kohta.

Juhime tähelepanu asjaolule, et vastuolu sisaldub juba artikliteksti ja teksti illustreeriva hinnavõrdlustabeli vahel, kuna artiklis on Ühispanga Elukindlustuse konkurendi Ergo Kindlustuse esindaja Kaido Kepp toonud välja tõese fakti, et täna on Ergo vastava toote hind Ühispanga Elukindlustuse hinnatasemest tunduvalt kõrgem ning see on põhjus, miks nemad ei plaani lähemal ajal hinnatõusu. Aira Tammemäe rõhutas ajakirjanikuga vesteldes korduvalt, et hetkel on Ühispanga Elukindlustuse eluaegse pensioni hind turu odavaim ning peale 1. oktoobrit tõuseb hind turu keskmisele tasemele. Seetõttu oli ajakirjanikul piisavalt infot, saamaks aru, et tema poolt esitatud hinnavõrdluses on viga.

Samuti on meile arusaamatu, miks kasutatakse Ühispanga Elukindlustuse hinna arvutamisel allikana Ergo Kindlustust ja miks ei küsinud ajakirjanik täna kehtivat eluaegse pensionikindlustuse hinda Ühispanga Elukindlustusest. Aira Tammemäe esitas oma e-mailis ajakirjanikule palve vaadata üle faktid, mis pidid avaldatama artiklis, kuid ajakirjanik seda ei teinud.

Kolmandaks ei ole arusaadav, milline allikas sai esitada Ühispanga Elukindlustuse eluaegse pensionikindlustuse hinna alates 1.10.2003. a, kuna uued tariifid ei ole veel kinnitatud ning arutelud uue hinnataseme üle alles käivad. Informatsioon, et uut hinda ei ole võimalik avaldada, kuna vastav info hetkel puudub, edastati ka Aira Tammemäe poolt ajakirjanikule. Artiklis toodud hinnatõus 66% on ebatõenäoline. Lisame siinkohal tabelis kasutatud andmetele vastava õige info: 30aastane mees läheb 65-aastaselt pensionile ja hakkab saama 10 000 krooni aastas, st 833,33 kr kuus. Sellisel juhul maksab mees 35 aasta jooksul kuni pensionile jäämiseni kokku Ühispanga Elukindlustuses 75 306 krooni ning Ergo Kindlustuses 84 175 krooni.


Äripäeva selgitus

Äripäev ei kasutanud Ühispanga Elukindlustuse eluaegse garanteeritud pensionikindlustuse hinnavõrdluses allikana ERGO Kindlustust, vaid Ühispanga Elukindlustuse enda kalkulatsioone, mis ettevõte oli saatnud tutvumiseks oma partneritele.

Evelin Pull,
Ühispanga avalike suhete juht

Aira Tammemäe, 
Ühispanga Elukindlustuse turundusjuht