Sulge

Sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumine

Periood Perioodis kokku
01.12.2019 – 31.12.2019 173 156 161.04 eurot
01.11.2019 – 30.11.2019 166 754 941.60 eurot
01.10.2019 – 31.10.2019 168 034 905.73 eurot
01.09.2019 – 30.09.2019 166 101 109.60 eurot
  • Arvutatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise muutuse indeks 2019 – 1,0307*

* Indeksit kasutatakse pensionifondivalitseja edukustasu arvutamiseks.

Allikas: Maksu- ja Tolliamet