Eesti
Pensionipõli

Pärimine (II sammas)

Kohustusliku kogumispensioni osakud on päritavad. Pärimismenetluse läbiviimiseks tuleb pärijatel pöörduda notari poole. Kui on välja antud pärimistunnistus, saab esitada avalduse osakute pärimiseks sobivasse pangakontorisse.

Kui pärijateks on nii füüsilised kui juriidilised isikud korraga, peavad nad lähtuma oma vastavatest tingimustest.

Loe lisaks: