Eesti
Meist

Meist

Registripidaja

Kogumispensioni fondidega liitujate arvestust peetakse pensioniregistris.

Pensioniregistris (edaspidi register) on arvel

  • kohustusliku kogumispensioni ehk II samba ja
  • vabatahtliku kogumispensioni ehk III samba pensionifondide andmed.

Registris registreeritakse kõik sinu esitatud kogumispensioni avaldused, valitud fondid, makstud sissemaksed, omandatud pensionifondi osakud, väljamaksed, fondide vahetamised ja muud kogumispensioniga seotud toimingud.

Registris hoitakse järgmisi andmeid:

  • pensionifondide valitsejad (emitendid), nende poolt emiteeritud väärtpaberid ja väärtpaberite omanikud;
  • väärtpaberiomanikud ja neile kuuluvad väärtpaberid (pensionikontod ja väärtpaberikontod);
  • väärtpaberite (pensionifondi osakute) omandamine ja võõrandamine.

Ühe isiku kohta käivate andmete kogumit nimetatakse registris kontoks

Pensioniregistris on ühte tüüpi kontod:

  • pensionikontod (II ja III samba osakute hoidmiseks)

Oma pensionikontoga saad tutvuda, kui sisened “Minu konto” lehele.

Registri pidamine ja andmete töötlemine toimub kooskõlas alltoodud õigusaktidega:


Registripidaja

AS Pensionikeskus on Eesti väärtpaberituru infrastruktuuri asutus, mille põhifunktsioon on kohustuslike ja vabatahtlike pensionifondide osakute hoiustamine dematerialiseeritud (elektroonilisel) kujul. Pensionikeskuses toimub tehingute realiseerimiseks vajaliku informatsiooni töötlemine, väärtpaberite omandiõiguse, selle muutuste ja tehingute registreerimine.

Pensionikeskus on Nasdaq CSD SE tütarettevõte.

Kontaktandmed

AS Pensionikeskus
Aadress: Maakri 19, 10145 Tallinn
Telefon: +372 6 408 886
Faks: +372 6 408 801
Arvelduskonto: EE822200221067047788 (AS Swedbank)
E-post: info@pensionikeskus.ee