Eesti
Meist

Meist

Isikuandmete töötlemine

Nasdaq on võtnud endale kohuseks astuda kõik turgudel vajalikud sammud selleks, et tegutseda võimalikult usaldusväärselt ja kooskõlas kehtiva õigusega. Teadvustame isikuandmete kaitse üldmääruse tähtsust meie klientidele ja liikmetele. Oleme kohustunud järgima isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid ja põhimõtteid, turvama ja kaitsma isikuandmeid ning tagama meie töödeldavate andmetega seotud isikute õigused. See kohustus on Nasdaqi äritegevuse alustala ning kajastub meie privaatsuspõhimõtetes, lepingutes ja andmekaitsemehhanismides.

Privaatsusteated

Allpool esitatud privaatsusteadetes – üks iga Nasdaqi Euroopa ettevõtte liigi kohta – kirjeldatakse meie isikuandmete kaitse üldmääruse kohaseid isikuandmete käsitlemise tavasid, et kliendid ja turuosalised mõistaksid, milliseid samme me isikuandmete pettuse eest kaitsmise kohustust täites, turgude tõhusat toimimist tagades ja regulatiivseid nõudeid järgides privaatsuse kaitseks astume. Nasdaq tagab oma isikuandmete töötlemise ja privaatsustavade läbipaistvuse kõikidele klientidele ja turuosalistele. Privaatsusteadetes on esitatud teave selle kohta, kuidas Nasdaqiga privaatsustavasid puudutavates küsimustes ühendust võtta. Teadetes kirjeldatakse, kuidas Nasdaq tagab oma teenuste ja toodete vastavuse isikuandmete kaitse üldmäärusele, ning esitatakse kokkuvõtlik ülevaade Nasdaqi privaatsusprogrammist.

Nasdaq CSD ja AS Pensionikeskus

Nasdaqi privaatsuspõhimõtted

Mõnede isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate uue läbipaistvus- ja vastavusnõuete täitmiseks oleme täiendanud oma privaatsuspõhimõtteid alates 25. maist 2021. a., kui määrus jõustus. Nasdaqi privaatsuspõhimõtetes kirjeldatakse, kuidas Nasdaq kogub, kasutab ja avaldab isikuandmeid klientide ja turuosaliste kohta, kes Nasdaqi tooteid ja teenuseid kasutavad, kellel on huvi luua või kellel juba on ärisuhe Nasdaqiga ja/või kes kasutavad meie veebisaite või veebifunktsioone. Privaatsuspõhimõtted kehtivad kõikide Nasdaqi töödeldavate isikuandmete suhtes. Samuti kirjeldatakse privaatsuspõhimõtetes Teie asjakohaseid õigusi ja nende kasutamise viise.

Nasdaqi privaatsuspõhimõtted