Eesti
III sammas

Täiendav fondipension

Alates 2022. aastast saad taotleda tähtajalist pensioni III samba pensionifondidest ehk täiendavat fondipensioni, kui

 • oled pensioniealine
 • sinu pensionieani on jäänud vähem kui 5 aastat
 • oled liitunud III sambaga hiljemalt 2020. aastal ja oled saanud 55-aastaseks ning sinu III sambaga liitumisest on möödas vähemalt 5 aastat.

III sambaga liitumise kuupäeva arvestatakse esimese osaku ostmise kuupäevast või pensionilepingu sõlmimise kuupäevast, kui osakud on omandatud pensionilepingust ülekantud summa eest.

Regulaarsed maksed pensionifondist

Fondipension on tähtajaline pension, mida makstakse pensionifondidest. Kui sul on osakuid mitmes pensionifondis, võetakse väljamakse tegemisel tagasi osakuid kõigist pensionifondidest.

Väljamakseid tehakse sulle kuni fondipensioni lõpptähtaja saabumiseni.

Maksete sagedus

Fondipensioni puhul määrad ise, kas soovid pensioni:

 • kord kuus,
 • kord kvartalis või
 • kord aastas.

Tähtaeg

Tähtaja ehk pensioni saamise perioodi valiku tegemisel saad:

 • valida soovitusliku kestusega perioodi või
 • määrata perioodi endale ise.

Määratud periood saab olla täisaastates, näiteks 20, 17 või 10 aastat. Minimaalne tähtaeg on 1 aasta. Mida pikem on tähtaeg, seda kauem sulle pensioni makstakse, kuid seda väiksem on pensioni suurus.

Pensioni soovituslik kestus

Pensioni soovituslik kestus – see on keskmiselt elada jäänud aastate alusel arvutatav väljamaksete periood, mil kehtib tulumaksuvabastus.
Pensioniperioodi soovitusliku kestuse tähtaeg arvutatakse Eesti Statistikaameti poolt avaldatud meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastate alusel vastavalt osakuomaniku vanusele. See arvestatakse välja lepingu sõlmimisel ning ümardatakse täisaastateks. Eesti Statistikaamet avaldab andmed üle-eelmise kalendriaasta kohta.

Valides pensioniks soovitusliku kestusega perioodi, arvutatakse pensioni saamise aeg sinu vanusele vastava keskmiselt elada jäänud aastate alusel.

Pensioni kestuseks võid määrata soovituslikust kestusest ka pikema tähtaja.

Kui valid pensioni perioodiks soovitusliku kestuse või sellest pikema perioodi, siis on sinu pension tulumaksuvaba.

Kui soovid pensioni saada kindlasti oma elu lõpuni, tuleb sõlmida kindlustusseltsiga eluaegne pensionileping. Tähtajalise pensioni puhul võib olla tõenäoline, et pensioni maksmine lõppeb enne elu lõppu.


Avalduse esitamine

Fondipensioni saamiseks tuleb esitada fondipensioni avamise avaldus.

Avalduse esitamiseks:

 • pöördu endale sobivasse panka või
 • vali Pensionikeskuses alajaotus Minu pensionikonto

Kui omandad pärast avalduse esitamist uusi pensionifondi osakuid, ei pea sa rohkem midagi ette võtma. Uued osakud võetakse arvesse juba järgmise väljamakse ajal väljamaksmisele kuuluva summa arvutamisel.

Kui määrasid tähtajaks 15 aastat, jaotatakse sinu fondidesse kogutud vara 15 aasta peale. Nii leitakse osakute arv, mis iga väljamakse tegemisel tagasi võetakse. Pärast 15 aasta möödumist sul III sambas enam vara ei ole ja fondipension on lõppenud.

Maksete lõpetamine

Fondipensioni saad soovi korral lõpetada.
Selleks esita täiendava fondipensioni lõpetamise avaldus.

Pärast lõpetamist on võimalik fondipension uute tingimustega uuesti kokku leppida või valida mõni teine väljamakse: eluaegne või tähtajaline pension kindlustusseltsist või ühekordne väljamakse.

Väljamaksete saamise aeg

Pensioni III samba fondipensioni väljamakse toimub vastavalt fondipensioni avaldusele:

 • igakuiselt 16.-20. kuupäeval,
 • kvartaalselt kvartali viimase kuu 16.-20. kuupäeval,
 • või pensioniaasta viimase kuu 16.-20. kuupäeval.

Esimene väljamakse tehakse järgmisel kalendrikuul pärast avalduse esitamist, kui avaldusele märgiti igakuise väljamakse soov.