Sulge

Liitumine

Võimalik valida kolme tootegrupi vahel:

Garanteeritud intressiga pensionikindlustus on klassikaline kogumiskindlustus. Kliendi ja kindlustusseltsi vahel sõlmitakse leping, kus fikseeritakse lubatud tootlus.
Lühidalt: inimene sõlmib kindlustusseltsiga lepingu ning hakkab vastavalt oma võimalustele sissemakseid tegema. Investeerimisriski kandmise annab ta üle kindlustusandjale, kes garanteerib kliendile teatud minimaalse reservide tootluse. Heade investeerimistulemuste korral võib selts maksta kliendile ka lisaintressi. Kogumisperioodi lõpuks koguneb summa, mis makstakse välja vastavalt lepingus fikseeritud valikule.

Praktikas toimub vara kogunemine kindlustusseltsis nii:

 • inimene maksab kindlustusmakseid,
 • kindlustusselts arvestab sellest maha oma kulud ning arvestab ülejäänud raha kindlustusreservi,
 • kindlustusandja investeerib kindlustusreservi varasid seaduse piires.

Investeeringute väärtuse kasv on üks osa kliendi kasust.

Teise osa kasust moodustab lisaintress, mida kindlustusandja maksab saadud kasumi arvelt. Lisaintress lisatakse reeglina ka kindlustusreservile.

Pensioni ehk väljamaksete kogusumma on vastava lepingu alusel moodustunud kindlustusreservi suurus lepingu lõppedes.

Pensionikindlustust pakuvad:

Investeerimisriskiga  tooted jagunevad kaheks:

 • pensionikindlustus ja
 • personaalne investeeringute portfell.

Sisult on need kaks toodet väga sarnased.  Need on väga suure investeeringute hajutamise võimalusega finantstooted, mis lubavad inimesel juhtida oma pensioni- või elukindlustuse varasid ning määrata ise, kui suur osa sissemaksetest teatud fondi või mõnda fikseeritud instrumenti investeeritakse. Kogumisperioodi jooksul saab investeeringuid ka ümber paigutada. Toode on suurema riskitasemega ning sissemaksetest saadav tulu või ka kulu sõltub lepingu alusvara käekäigust ja selle turuhindade muutusest.

Investeerimisriskiga pensionikogumine võimaldab:

 • mõjutada ise oma investeeringute käekäiku ja tootlust,
 • koostada investeerimisportfell erinevatest rahvusvahelistest investeerimisfondidest (iseseisvalt või spetsialistide abiga),
 • muuta vajadusel oma investeerimisportfelli struktuuri,
 • lisada vajadusel lepingule ka elukindlustuse.

Investeerimisriskiga pensionikindlustus sobib inimesele, kes soovib koguda pensioni ning valida ise investeeringu riskiastet, ühtlasi peab ta hästi tundma investeerimise põhitõdesid. Sissemakseid saab teha regulaarsete summadena või ühekordselt.

Lepingusse makstud summad seotakse investeerimisfondidega. Garantiid tulususele ei ole, kuid fondide abil pikaajaliselt kogudes võib teenida rohkem kui garanteeritud intressiga pensionikindlustuse abil. Toote tulusus sõltub valitud investeerimisfondide edukusest, mis omakorda tuleneb väärtpaberiturgude liikumisest. Pensioni ehk väljamaksete kogusumma on fondiosakute summa kokku lepingu lõppedes.

Investeerimisriskiga pensionikindlustust pakuvad:

Vähem riskialtimatele klientidele on lisatud investeerimisriskiga toodetele garantii, mis tagab sissemakstud summade säilimise, kuid seda üksnes juhul , kui leping kehtib kuni kindlustusperioodi lõpuni. Juhul kui investeeringud on kaotanud kas või enamuse oma väärtusest  saab lepingu lõppedes kätte kogu sissemaksete summa, millest on maha arvatud üksnes lepingu tasu.

Garanteeritud sissemaksetega investeerimisriskiga pensionitooteid pakuvad:

Pensionifond ehk lihtsalt fond on raha kogum. Tema omanikud on investorid, kes on fondi raha paigutanud. Fondiosakud on väga likviidsed – neid saab igal ajal tagasi müüa. Osakute tagasimüüki ehk lunastamist võimaldab fond ise, kuna fond ostab oma osakud alati tagasi.

Fondi sissemaksete tegemisel tehakse makseülekanne fonditingimustes ettenähtud rekvisiitidega AS Pensionikeskuse kontole riigikassas. Täpsem info ülekande tegemiseks on siin: Sissemaksed.

Makstes raha fondi, omandatakse pensionifondi osakuid. Ostetud osakud registreeritakse pensionikontol Pensionikeskuses. Samale kontole on võimalik osta erinevate vabatahtlike pensionifondide osakuid. Oma pensionikonto seisu saab jälgida Interneti vahendusel Pensionikeskuse veebikeskkonnas “Minu konto”.

Pensionifondi kogudes on riskitase kõrgem ning tulevane intress ei ole teada. Fondide abil kogudes on võimalik pikaajaliselt rohkem teenida, ent garantiid tulususele ei anta. Samas võib raha koguda üheaegselt ka mitme erineva kindlustustoote või fondi abil.

Hetkel on Eestis registreeritud 11 vabatahtlikku pensionifondi.

 • Garanteeritud intressiga pensionikindlustusega liitumiseks tuleb Teil pöörduda sobiva elukindlustusseltsi poole, küsida neilt pensionikindlustuse III samba pakkumist Interneti kodulehekülje kaudu või e-posti teel. Oma soovid ja küsimused saate esitada ka kindlustuse müügiesindajale, kes on valmis kohtuma Teiega Teile sobival ajal sobivas kohas.
 • Investeerimisriskiga pensionikindlustuse lepingut on võimalik sõlmida kindlustusseltsides, pangas ja teatud juhtudel ka Internetis. Oma vara on võimalik jälgida vastava elukindlustusseltsi või panga Interneti-keskkonna vahendusel, millega leping on sõlmitud.
 • Vabatahtliku pensionifondiga liitumine tähendab seda, et esitate pensionikonto avamiseks III samba valikuavalduse ning alustate sissemaksete tegemist mõnda vabatahtlikku pensionifondi. Valikuavaldust saab teha ja pensionikontot avada kõikides Eesti kommertspankades.

NB! Investeerimine vajab põhjalikku süvenemist toodete tingimustesse ja erinevate fondide/seltside strateegiasse. Enne lepingu sõlmimist soovitame vestelda vastava ala spetsialisti(de)ga. Nõustajad on olemas kõikide pankade ning kindlustusseltside juures.

Loe lisaks: Sissemaksed