Eesti
I sammas

Laste arv

Kuidas mõjutab laste arv perekonnas riikliku pensioni arvestamist?

Lapsevanemal (või vanema abikaasal, eeskostjal või hooldajal), kes on kasvatanud vähemalt 8 aastat kuni 18-aastast last, on õigus saada suuremat pensioni.

Kui olete kasvatanud lapsi koos abikaasaga, saab üks vanem esitada elukohajärgsele pensioniametile avalduse, et ta loobub laste kasvatamise staažiaastatest teise vanema kasuks. Seda saab teha koos pensioniavalduse esitamisega pensioniametis. Kui kokkuleppele ei jõuta, jagatakses õigused võrdselt mõlema vanema vahel.

Täiendava pensionilisa saamiseks ei pea esitama avaldust. Nendele, kelle pension on määratud enne 01.01.2018 ja kes saavad pensioniõiguslikku staaži või pensionilisa laste kasvatamise eest, arvutatakse pensionile juurde täiendav pensionilisa automaatselt.

Soodustingimustel vanaduspension

Kui on olemas nõutav tööstaaž (vähemalt 15 aastat), on võimalik jääda soodustingimustel vanaduspensionile:

Emal, isal, võõrasvanemal, eestkostjal või hooldajal, kes on kasvatanud vähemalt 8 aastat Vanaduspensioni taotlemine on võimalik
alla 18-aastast keskmise, raske või sügava puudega last või viit või enamat last 5 aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist
viite või enamat last 5 aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist
nelja last 3 aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist
kolme last 1 aasta enne vanaduspensioniikka jõudmist

 

Kuidas laste kasvatamine mõjutab pensioni