Eesti
Täisealine

Liitumine

Täiendava kogumispensioniga saab liituda kahte moodi:

 • sõlmida pensionikindlustusleping elukindlustusseltsiga või
 • esitada III samba valikuavaldus ning alustada sissemakseid vabatahtlikku pensionifondi.

Garanteeritud intressiga kindlustus

Garanteeritud intressiga pensionikindlustus on klassikaline kogumiskindlustus. Kliendi ja kindlustusseltsi vahel sõlmitakse leping, kus fikseeritakse lubatud tootlus.

Investeerimisriski kandmine jääb kindlustusandjale, kes garanteerib kliendile teatud minimaalse reservide tootluse. Heade investeerimistulemuste korral võib selts maksta kliendile ka lisaintressi. Kogumisperioodi lõpuks koguneb summa, mis makstakse välja vastavalt lepingus fikseeritud valikule.

Praktikas toimub vara kogunemine kindlustusseltsis nii:

 • sina maksad kindlustusmakseid,
 • kindlustusselts arvestab sellest maha oma kulud ning arvestab ülejäänud raha kindlustusreservi,
 • kindlustusandja investeerib kindlustusreservi varasid seaduse piires.

Investeeringute väärtuse kasv on üks osa kliendi kasust.

Teise osa kasust moodustab lisaintress, mida kindlustusandja maksab saadud kasumi arvelt. Lisaintress lisatakse reeglina ka kindlustusreservile.

Pensioni ehk väljamaksete kogusumma on vastava lepingu alusel moodustunud kindlustusreservi suurus lepingu lõppedes.

Pensionikindlustust pakuvad:


Investeerimisriskiga kindlustus

Investeerimisriskiga pensionikindlustus sobib sulle siis, kui tunned hästi investeerimise põhitõdesid ning soovid koguda pensioni ning valida ise investeeringu riskiastet. 

Lepingusse makstud summad seotakse investeerimisfondidega. Garantiid tulususele ei ole, kuid fondide abil pikaajaliselt kogudes võib teenida rohkem kui garanteeritud intressiga pensionikindlustuse abil.

Toote tulusus sõltub valitud investeerimisfondide edukusest, mis omakorda tuleneb väärtpaberiturgude liikumisest. Pensioni ehk väljamaksete kogusumma on fondiosakute summa kokku lepingu lõppedes.

Investeerimisriskiga tooted jagunevad:

 • pensionikindlustus ja
 • personaalne investeeringute portfell.

Sisult on need kaks toodet sarnased. Need on väga suure investeeringute hajutamise võimalusega finantstooted, mis lubavad sul juhtida oma pensioni- või elukindlustuse varasid ning määrata ise, kui suur osa sissemaksetest teatud fondi või mõnda fikseeritud instrumenti investeeritakse.

Kogumisperioodi jooksul saad investeeringuid ka ümber paigutada. Sissemaksetest saadav tulu või ka kulu sõltub lepingu alusvara käekäigust ja selle turuhindade muutusest.

Investeerimisriskiga pensionikogumine võimaldab:

 • mõjutada ise oma investeeringute käekäiku ja tootlust,
 • koostada investeerimisportfell erinevatest rahvusvahelistest investeerimisfondidest (iseseisvalt või spetsialistide abiga),
 • muuta vajadusel oma investeerimisportfelli struktuuri,
 • lisada vajadusel lepingule ka elukindlustuse,
 • teha sissemakseid regulaarsete summadena või ühekordselt..

Investeerimisriskiga pensionikindlustust pakuvad:

Vähem riskialtimatele klientidele on lisatud investeerimisriskiga toodetele garantii, mis tagab sissemakstud summade säilimise, kuid seda üksnes juhul, kui leping kehtib kuni kindlustusperioodi lõpuni. Kui investeeringud on kaotanud kas või enamuse oma väärtusest,  saab lepingu lõppedes kätte kogu sissemaksete summa, millest on maha arvatud üksnes lepingu tasu.

Garanteeritud sissemaksetega investeerimisriskiga pensionitooteid pakuvad:

Investeerimisriskiga  tooted jagunevad kaheks:

 • pensionikindlustus ja
 • personaalne investeeringute portfell.

Sisult on need kaks toodet väga sarnased.  Need on väga suure investeeringute hajutamise võimalusega finantstooted, mis lubavad inimesel juhtida oma pensioni- või elukindlustuse varasid ning määrata ise, kui suur osa sissemaksetest teatud fondi või mõnda fikseeritud instrumenti investeeritakse. Kogumisperioodi jooksul saab investeeringuid ka ümber paigutada. Toode on suurema riskitasemega ning sissemaksetest saadav tulu või ka kulu sõltub lepingu alusvara käekäigust ja selle turuhindade muutusest.

Investeerimisriskiga pensionikogumine võimaldab:

 • mõjutada ise oma investeeringute käekäiku ja tootlust,
 • koostada investeerimisportfell erinevatest rahvusvahelistest investeerimisfondidest (iseseisvalt või spetsialistide abiga),
 • muuta vajadusel oma investeerimisportfelli struktuuri,
 • lisada vajadusel lepingule ka elukindlustuse.

Investeerimisriskiga pensionikindlustus sobib inimesele, kes soovib koguda pensioni ning valida ise investeeringu riskiastet, ühtlasi peab ta hästi tundma investeerimise põhitõdesid. Sissemakseid saab teha regulaarsete summadena või ühekordselt.

Lepingusse makstud summad seotakse investeerimisfondidega. Garantiid tulususele ei ole, kuid fondide abil pikaajaliselt kogudes võib teenida rohkem kui garanteeritud intressiga pensionikindlustuse abil. Toote tulusus sõltub valitud investeerimisfondide edukusest, mis omakorda tuleneb väärtpaberiturgude liikumisest. Pensioni ehk väljamaksete kogusumma on fondiosakute summa kokku lepingu lõppedes.

Investeerimisriskiga pensionikindlustust pakuvad:

Vähem riskialtimatele klientidele on lisatud investeerimisriskiga toodetele garantii, mis tagab sissemakstud summade säilimise, kuid seda üksnes juhul , kui leping kehtib kuni kindlustusperioodi lõpuni. Juhul kui investeeringud on kaotanud kas või enamuse oma väärtusest  saab lepingu lõppedes kätte kogu sissemaksete summa, millest on maha arvatud üksnes lepingu tasu.

Garanteeritud sissemaksetega investeerimisriskiga pensionitooteid pakuvad:


Pensionifond

Pensionifondi kogudes on riskitase kõrgem ning tulevane intress ei ole teada, garantiid tulususele ei anta.

Fondiosakud on väga likviidsed – neid saab igal ajal tagasi müüa. Osakute tagasimüüki ehk lunastamist võimaldab fond ise, kuna fond ostab oma osakud alati tagasi.

Vabatahtlikku pensionifondi sissemaksete tegemiseks peab olema avatud pensionikonto Pensionikeskuses. Sissemaksed tuleb teha ettenähtud rekvisiitidega AS Pensionikeskuse kontole riigikassas.

Makstes raha fondi, omandad pensionifondi osakuid. Ostetud osakud registreeritakse pensionikontol. Samale kontole on võimalik osta erinevate vabatahtlike pensionifondide osakuid. Oma pensionikonto seisu saad jälgida Pensionikeskuse veebikeskkonnas “Minu pensionikonto”.

Loe edasi:


Investeerimine vajab põhjalikku süvenemist. Tasub tundma õppida toodete tingimusi ja erinevate fondide/seltside strateegiaid.

Enne lepingu sõlmimist konsulteeri vastava ala spetsialisti(de)ga. Nõustajad on olemas kõikide pankade ning kindlustusseltside juures.