Eesti

Ühekordne väljamakse

Kui oled pensioniealine, saad kogutud raha korraga välja võtmiseks alates 6. novembrist 2020 esitada ühekordse väljamakse avalduse.

Avalduse esitamiseks:


Maksuarvestus 2020. aastal ei muutu.

Alates 2021. aastast maksustatakse ühekordne väljamakse pensionieas või kui pensionieani on jäänud vähem kui 5 aastat, 10% tulumaksumääraga.